zondag 27 april 2014

Trends in onderwijstechnologie

Samenvatting

iXPERIUM, een Nederlands initiatief dat zich toelegt op onderwijstechnologie. Het biedt workshop, cursussen en trainingen aan voor (aankomende) leerkrachten en gaat daarnaast op zoek naar antwoorden op actuele vragen omtrent onderwijstechnologie. Halfjaarlijks publiceert iXperium een rapport met de nieuwste trends.
 
De adviezen in het jongste rapport (januari 2014) komen voort uit voorspellingen die op basis van een bronnenstudie op het gebied van (onderwijs-) technologie zijn gedaan. In deze studie worden ontwikkelingen gesignaleerd waarvan de Trendsgroep verwacht dat deze relevant zullen / kunnen zijn voor het onderwijs. Om mee te kunnen gaan dan wel vooruit te lopen op deze (verwachte) technologische ontwikkelingen, dient te worden geadviseerd welke acties ondernomen moeten worden.
 
Het rapport gaat uit van drie ‘time-frames’, namelijk 'het hier en nu', 'de zone van de naaste ontwikkeling' en 'stip aan de horizon'.
 
De time-frame 'hier en nu' gaat over ontwikkelingen die reeds hun ingang hebben gevonden in het onderwijs, maar die nog niet op grote schaal voorkomen zoals smartphones en tablets.
 
Time-frame 'zone van de naaste ontwikkeling' schrijft over technologische ontwikkelingen die wel in de maatschappij op grote schaal reeds aanwezig zijn en worden toegepast, maar ondanks de verwachte potentie nog geen of een kleine rol innemen binnen het onderwijs. Voorbeelden hierbij zijn 'wearable devices' zoals het onvermijdbare 'Google Glasses' waar Isabelle Goessens recent een blogbericht over plaatste, maar ook robotica  en zelfbouwcomputers.
 
'De stip aan de horizon' bevat dan ten slotte het spectrum van verwachte technologische ontwikkelingen waarvan de Trendgroep vermoedt dat deze ontwikkelingen interessant kunnen zijn voor het (innoveren van) onderwijs. Concreet gaat het onder andere over 3D-printen, Augmented Reality en Gesture Based Computing.
 
Reflectie
 
Globaal genomen, geeft dit rapport zeer duidelijk aan dat er zeer veel (onderwijs-) technologische ontwikkelingen zijn die interessant zijn om op te volgen. Zo zijn 'stippen aan de horizon' van een half jaar geleden, nu al op grote schaal aanwezig in de maatschappij. De vooruitgang staat niet stil, het is dan ook erg belangrijk dat die nieuwe toepassingen hun ingang vinden in het onderwijs. De arbeidsmarkt vraagt immers om competente werknemers die overweg kunnen met technologie.

Belangrijk punt hierbij is uiteraard het kennen van die nieuwste trends. Men moet op de hoogte zijn, en liefst zo snel mogelijk. iXperium speelt in Nederland hierin een belangrijke rol. Een Vlaamse variant is door de auteur van dit blogbericht niet gekend.
 
Daarnaast hebben onze scholen vaak geen ruimte in hun budget om de nieuwste - vaak dure - technologische toepassingen aan te schaffen. Hierdoor is er weinig ruimte voor experiment en lopen scholen vaak achter in plaats van voor op de feiten.
 
Het is ten slotte zeker geen evidentie om snel te kunnen inschatten in welke mate een technologische trend belangrijk zal zijn voor het onderwijs, de samenleving of het werkveld waarin de leerling eventueel zal terechtkomen. Een waakhond als iXperium is dan ook zeker geen overbodige luxe.
 
Referenties: u kan een uitgebreide lijst met verwijzingen vinden per trend en onderaan het rapport.
 
Joris Raskin
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten