zondag 6 april 2014

Computergebruik in het Vlaams onderwijs

Dit artikel is gebaseerd op twee artikels, één uit de Knack dat zich richt op het ICT-gebruik in Vlaamse scholen en één uit Het Laatste Nieuws dat een verslag geeft van een Europees onderzoek naar ICT-toepassingen in scholen. Beide artikels gaan over het computergebruik in de Belgische en/of Vlaamse scholen.

Samenvatting

De Belgische scholen doen het niet zo goed op het vlak van informatica. Uit een Europees onderzoek blijkt dat het aantal Belgische leerlingen die in de klas gebruik maakt van ICT-toepassingen lager is dan in vele Europese landen. Voor de lagere school bengelt België onderaan de ladder. In het middelbaar zien we een kentering. De leerlingen maken meer gebruik van ICT. In het tweede middelbaar is dit 36%. Dat is zelfs meer dan het Europees gemiddelde.
Deze studie werd verricht om beter te kunnen pleiten voor het invoeren of vergroten van de digitale vaardigheden op school en universiteit.
Uit onderzoek blijkt dat Belgische scholen niet veel met ICT werken. Maar nochtans zijn er steeds meer computers in de Vlaamse scholen. Uit de ICT-monitor, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid,  blijkt dat in de Vlaamse scholen het aantal computers gestegen is. In cijfers zouden we het als volgt kunnen uitdrukken: in het secundair onderwijs is er één computer per twee leerlingen en in het basisonderwijs één per zes leerlingen. Maar de leerkracht maakt hier amper gebruik van in de klas.  In het secundair onderwijs stelt de helft van de leerkrachten dat ze de computer een paar keer per jaar in de les gebruiken. Slechts 35% geeft aan de computer regelmatig te gebruiken en 13.4% zegt de computer nooit te gebruiken in hun lessen.

Eigen mening

Ik heb dit artikel gekozen omdat ik verbaasd was dat er zo weinig met ICT wordt gewerkt in het onderwijs. Ik dacht dat het veel meer voorkwam maar uit de cijfers blijkt het tegendeel. Scholen doen een inspanning om meer computers te hebben maar leerkrachten gaan niet altijd mee met die tendens. Maar de leerlingen leren om te gaan met een computer is noodzakelijk en hoe vroeger hoe beter. Ik zou dan ook gebruik maken van de computer, zowel voor mijn lesvoorbereidingen als tijdens de lessen zelf. Ik wil dat de leerlingen zelf actief met de computer bezig zijn en dit niet enkel om hun agenda te checken op smartschool maar om te leren zoeken en om te gaan met de veelheid aan informatie op het net. Ik vind het dan ook belangrijk als leerkracht om in te spelen op de noden van de leerlingen en de toekomstige noden van de arbeidsmarkt die ICT-geleerde mensen nodig heeft. Vandaar dat men niet vroeg genoeg kan beginnen met ICT-gebruik, zowel in de traditionele ICT-les als in de andere lessen. Het is de taak van elke leerkracht om de leerlingen ICT-vaardig te maken en ze verschillende insteken te leren om ICT-toepassingen te gebruiken.

BibliografieGeen opmerkingen:

Een reactie posten