maandag 21 april 2014

Assistieve technologie voor kinderen met autisme

Samenvatting

Ik heb een krantenartikel gelezen geschreven door Heather Kelly (CNN) waarin beschreven wordt hoe iPads als medium gebruikt kunnen worden om kinderen met autisme te helpen bij het aanleren van sociale vaardigheden. In het artikel wordt de nadruk gelegd op het feit dat een iPad een tool blijft en dat het verantwoord en efficiënt gebruik van zulke technologieën belangrijk blijven. Sinds de uitkomst van de iPad hebben ouders, leerkrachten en app-ontwikelaars beter kunnen kennismaken met deze technologie en hebben ze kunnen uitpluizen op welke manier het geïmplementeerd kan worden in de begeleiding van deze kinderen.

Zo worden er in het artikel voorbeelden van verschillende apps gegeven die effectief ingezet worden voor het aanleren van specifieke sociale vaardigheden aan kinderen die het hier moeilijk mee hebben. Aan de hand van de apps worden er bijvoorbeeld animatiefilmpjes aangemaakt waarin een sociale situatie geënsceneerd wordt waarbij het kind samen met zijn begeleider op zoek kan gaan naar een "sociaal gepaste handeling".
Hiernaast kunnen apps ook een tool zijn waarmee autistische kinderen die niet praten kunnen communiceren met hun omgeving of op school.

Reflectie

Tijdens de eerste les van dit vak werd er ons gevraagd waarom technologie nodig zou zijn in het onderwijs en op welke manier de technologie geïmplementeerd zou kunnen worden. Een van de antwoorden op deze vraag was dat we gebruik zouden kunnen maken van de technologie (in het buitengewoon onderwijs) voor kinderen met beperkingen. Hierbij werd er het voorbeeld gegeven van kinderen met visuele of auditieve beperkingen. Ik vind dat het artikel die ik hierboven heb aangehaald een mooi voorbeeld geeft van hoe we kunnen gebruik maken van de techologie om kinderen te ondersteunen met sociale beperkingen en gedragsproblemen. In het onderzoek van Neely, Rispoli, Camargo, Davis en Boles werd er gevonden dat de kinderen met autisme minder probleemgedrag en meer betrokkenheid vertoonden in iPad-condities in vergelijking met de condities waarin traditionele instructiemethoden gehanteerd werden.
Ik voer hier uiteraard geen pleidooi voor het gebruik van iPads. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat er niet per se nood is aan een iPad om gebruik te kunnen maken van de voordelen van zulke assistieve technologie. Zo bestaan er ook open source initiatieven specifiek voor kinderen met autisme onder de naam "Open Autism Software". Deze bieden een goede alternatief voor de duurdere gesloten software.


Referenties en bronnen(2) Neely, L., Rispoli, M., Camargo, S., Davis, H., Boles, M. (2013). The effect of instructional use of an iPad1 on challenging behavior and academic engagement for two students with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 7, 509–516. http://ac.els-cdn.com/S1750946712001626/1-s2.0-S1750946712001626-main.pdf?_tid=c2aad60a-c953-11e3-b0c8-00000aacb360&acdnat=1398084913_33989a860ef6fd77278422d53e4038dd
6 opmerkingen:

 1. Ik heb zelf les gegevan aan een jongen van 12 met ASS, in het kader van mijn verbredende oefenstage. Ik heb er geleerd dat leerlingen met ASS zeer veel moeite hebben met zaken die niet concreet zijn, en heb nogal het gevoel dat werken met iPads enorm verwarrend zou zijn voor zo'n kinderen. Dat ze niet zouden begrijpen waarom ze dat moeten doen, waarom dat op een iPad is, enzovoort.

  Blijkbaar hebben zelfs ouders uitgezocht hoe iPads een meerwaarde zouden kunnen betekenen voor kinderen met ASS (zoals je in je samenvatting aangeeft), dus zal daar wel iets in zitten. Ik denk dat het wat apps betreft echter zeer moeilijk zal zijn om iets te maken dat voor veel kinderen nuttig kan zijn, omdat kinderen met ASS zo sterk kunnen verschillen in hun beperkingen en noden.

  Ik ben wel benieuwd naar hoe dit zal evolueren!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Cansu Simsek, dat is een mooie praktische toepassing. Autistische kinderen hebben het ook vaak moeilijk om te anticiperen op het gedrag van andere mensen. Ik ben eens naar de website van het artikel gesurft en daar zeggen ze dat er binnen de applicaties situaties worden getoond hoe mensen met elkaar omgaan, kortom de sociale omgang. Juist daarom vind ik het geweldig dat ze daar kennis mee kunnen maken. Ze leren zo beter inschatten welke reacties de ene reactie kan uitlokken en hoe ze daarop kunnen reageren.
  Het is mogelijk dat het werken met een iPad verwarrend kan zijn, maar met een goede begeleiding geloof ik dat ze er veel voordelen kunnen uit halen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik heb jouw post met interesse gelezen en vervolgens ook het oorspronkelijk artikel. Inderdaad een mooie manier om nieuwe technologie in te zetten voor kinderen met bijzondere noden.
  Wat me wel opviel is dat je steeds spreekt over iPad’s en niet over tablets.
  Daar is wel een reden voor, begrijp ik na de links die je postte gevolgd te hebben.

  In het artikel van CNN staat dat in 2010 veel ouders van een kind met autisme een iPad - een “$499 gadget” - aanschaften omdat het een wondermiddel beloofde te zijn voor hun kind. De iPad is op dat moment de tablet met de meeste mogelijkheden, lees: applicaties. En dat is voor die doelgroep ook zo gebleven. De links die je erbij stuurt getuigen daarvan.

  Toch blijft het belangrijk de juiste benaming op de juiste plaats te gebruiken, waarmee je (onbedoelde) sluikreclame voorkomt. In jouw bespreking had je het beter steeds over tablet, want in principe gaat het over de mogelijkheden die tablets kunnen bieden, zijnde computers die in de hand kan gebruiken. Altijd letterlijk bij de hand en daarom ook zo toegankelijk voor kinderen, ook voor kinderen met autisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Enerzijds vind ik dit een goede oefening voor leerlingen met autisme en leunt het vaak aan bij hun specifiek interessegebied. Wel maak ik mij de bedenking of het stimuleren van ipads of tablets de moeilijkheid rond sociale omgang niet versterkt door steeds vaker met technologie bezig te zijn.
  En wordt de transfer naar een reële sociale situatie niet onderschat in dit geval? Dit laatste is volgens mij het geval aangezien kinderen met autisme door hun omgeving vaak leren wat ze moeten doen in bepaalde sociale situaties maar vaak niet de sociale regels internaliseren en 'voelen'.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste Samantha, het is inderdaad belangrijk in achterhoofd te houden dat autisme een spectrumstoornis is en dat elk kind dus andere kenmerken kan vertonen. Als tegenvoorbeeld kan je de video van Joe nemen (zie referenties) waar hij dankzij de tablet de mogelijkheid krijgt om te communiceren met zijn omgeving, wat hij daarvoor niet of heel moeilijk kon door middel van gebaren. Ik stel tablets natuurlijk niet voor als wondermiddel, en het blijven ook tools zoals ik het heb aangegeven, wat belangrijk blijft hierbij zijn de gebruikte apps en het blijft een zoektocht naar de beste toepassing zoeken.

  Beste Joyce, inderdaad een goede begeleiding bij het gebruik van de tablets blijft belangrijk.

  Beste Danielle, ik heb het telkens over iPads om "trouw" te blijven aan het artikel en het onderzoek waarover ik het heb, maar ik stel ook opensource alternatieven voor juist omdat mijn bedoeling niet het promoten van iPads is.

  Beste Lore, ik denk wel dat je hier een punt hebt. Daarom denk ik ook dat het belangrijk is dat een tablet een "middel" blijft en dat het niet gebruikt wordt als een soort van "redmiddel" voor een kind die gebrekkige sociale vaardigheden heeft. De tablet zou in dit geval een eerste stap kunnen zijn in het leerproces bij kinderen met hardnekkige sociale problemen.

  Bedankt voor de reacties allemaal! :)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik heb een neef die autist is, daarom ben ik het eens met Samanthas stelling dat dingen die niet zo concreet zijn, verwarrend kunnen zijn voor die mensen. Daarom moet men inderdaad verantwoord en efficiënt van dergelijke apps gebruik maken. Maar omdat zulke apps en programma's vaak door professionelen ontwikkeld worden, die ook ouders en begeleiders daarbij betrekken, vind ik dat een goed ding. Het bespaart leerkrachten/mensen die met autisten te maken hebben, veel tijd en moeite. Ik heb op het internet gevonden dat er bijvoorbeeld in het Dr. Leo Kannerhuis (centrum voor autisme) een programma voor de mobiele telefoon of draagbare geluids- of beelddragers wordt ontwikkeld. (zie http://www.leokannerhuis.nl/de-ov-coach ) Een digitale coach helpt de autisten op huisoudelijk, maatschappelijk en persoonlijk gebied en er staat ook informatie voor de ouders en begeleiders. Maar er zijn ook apps voor kinderen met andere beperkingen. Ook de New York Times heeft in een artikel over apps geschreven "dat de Ipad van Appel wordt gezien als een belangrijk middel voor kinderen met autisme, maar ook kinderen met andere beperkingen kan ondersteunen" (http://www.autismeplein.nl/vinden-van-goede-apps-voor-kinderen-met-autisme/). Misschien zijn dergelijke programma's/apps iets moeilijker te gebruiken bij kinderen met autisme (daar moet ik eerst ervaringen mee maken om het te kunnen becommentariëren), maar ik vind het toch zeker ook een goede idee voor kinderen met motorische, fysieke of andere beperkingen.. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat de patiënt in de focus staat en dat er voor elke patiënt indiviueel gekeken moet worden of het programma hem al dan niet kan helpen (dus niet enkel gebruik van het programma maken omwille van de technologische ontwikkelingen/mogelijkheden).
  Er is misschien ook „Open Autism Software“, maar zoals we weten zijn kostenvrije programma's meestal niet zo goed als programma's waarvoor men moet betalen, dus ben ik er wel een voorstander van.

  BeantwoordenVerwijderen