vrijdag 7 maart 2014

Smet: “Scholen boeken vooruitgang, maar hebben nog een weg af te leggen”

Het artikel


Graag zou ik willen verwijzen naar een artikel dat op 29 november 2013 verschenen is op Klasse. Het artikel geeft een stand van zaken met betrekking tot de ICT-infrastructuur, het ICT-beleid en het ICT-gebruik in onze scholen. Hierna wordt er even ingegaan op enkele beleidsinitiatieven die reeds genomen werden om de inbedding van ICT in het onderwijs te bevorderen. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de stappen die volgens minister Pascal Smet noodzakelijk zijn om leerkrachten en leerlingen klaar te stomen voor de digitale maatschappij van morgen. Ook zijn streefdoel voor de toekomst wordt uit de doeken gedaan.

Samengevat


De nieuwste ICT-monitor toont aan dat scholen mee veranderen met de zich digitaliserende samenleving. De verregaande digitalisering grijpt met andere woorden ook binnen het onderwijslandschap om zich heen: er wordt geïnvesteerd in digitale borden, computerlokalen dienen steeds meer plaats te ruimen voor een mobiele aanpak, vrije software vindt relatief makkelijk zijn ingang, ... . Ook qua internetfaciliteiten gaan scholen erop vooruit. Vele scholen hebben inmiddels een ICT-beleid en ICT-coördinatoren.

In navolging van het advies van de VLOR, pleit minister Pascal Smet voor het bewust omgaan met ICT op school. Hij stelt echter vast dat het schoentje lijkt te knellen bij de ICT-integratie in de klas. Het uitbreiden van de infrastructuur betekent nog niet dat we allen massaal gaan inspelen op nieuwe manieren van leren. Hoewel het merendeel van de leerkrachten tijdens het voorbereiden gretig gebruik maakt van een computer, heerst er bij een relatief groot aantal leerkrachten nog steeds een soort van "computer anxiety" als het op incorporatie van ICT in het klaslokaal aankomt. Soortgelijke discrepantie vinden we ook tussen de attitudes en het thuisgebruik van de leerlingen en het gebruik in de klas.

Om inspirerende en stimulerende schoolomgevingen mogelijk te maken en beter aan te sluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren wil minister Pascal Smet de ICT-integratie in de klas bevorderen. De betere inbedding van ICT moet ervoor zorgen dat de gepaste competenties om zich aan te passen aan de steeds snellere veranderingen in onze maatschappij op school verworven worden. Pascal Smet streeft naar een vorm van "blended learning", ondersteund door een grote gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. De mogelijkheden die digitale leeromgevingen bieden, de kracht van edutainment, en het faciliteren van differentiatie zijn enkele van de voordelen van ICT-integratie die in de tekst aan bod komen.

Reactie


Bij het artikel werd inmiddels reeds een reactie geplaatst van een ouder die niet tevreden was met het te pas en te onpas inzetten van ICT in de klas. Ze plaatste haar vraagtekens bij het ten volle incorporeren van ICT in het onderwijs. Maar de wereld verandert: zowel leerkrachten als leerlingen gebruiken computers veelvuldig in hun dagelijkse leven, mensen en smartphones lijken onafscheidelijk te worden, en virtuele communicatie en face-to-face vullen elkaar steeds meer aan. Het onderwijs kan toch maar moeilijk achterop blijven hinkelen?

Als beginnende leerkracht dien ikzelf nog te ontdekken hoe het potentieel van ICT op een gepaste wijze te benutten. ICT kan geen doel op zich zijn, maar het kan een middel zijn om een doel te bereiken, namelijk het faciliteren van het leren. Mijn leerlingen lijken wel te houden van een multimediale aanpak. Maar eerlijk toegegeven, mijn gebrek aan ICT-vaardigheden kan me soms ook nog de das om doen (waar moet deze stekker ook al weer, waar staat de knop van de beamer, waarom gaat het geluid niet aan, wat doe ik met deze video met de foute extentie?). Gelukkig staat er steeds weer een leerling klaar die trots zijn/haar skills laat zien!

Als ik zo vrij zou mogen zijn om hier een vraag te stellen... kies jij voor een droog historisch overzicht van de verschillende communicatiemiddelen of voor een staaltje edutainment gevolgd door een reeks van geprojecteerde afbeeldingen van verschillende media doorheen de tijd die bij wijze van oefening nog eens benoemd worden?

Referenties


Klasse Leraren (29 november 2013). Smet: "Scholen boeken vooruitgang, maar hebben nog een weg af te leggen". Laatst geraadpleegd op 7 maart 2014 via http://www.klasse.be/leraren/40588/smet-scholen-boeken-vooruitgang-maar-hebben-nog-een-weg-af-te-leggen/

Ntr: school tv  (NPO). Morsecode: Een manier om te communiceren. Laatst geraadpleegd op 7 maart 2014 via http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20091223_morsecode01

2 opmerkingen:

 1. Om te beginnen reageer ik op de uitspraak "ICT kan geen doel op zich zijn, maar het kan een middel zijn om een doel te bereiken, namelijk het faciliteren van het leren." Ik ben hier niet mee akkoord. ICT is inderdaad een manier om het leren te faciliteren. Echter, heel wat leerlingen hebben enkel basisvaardigheden met betrekking tot ICT. Goed omgaan met Google, zich een weg zoeken tussen alle informatie en de juiste info selecteren etc. kunnen op deze manier ook worden aangeleerd. Op die manier is er een wisselwerking. ICT in teken van het leren, maar ook de leerstof in het teken van beter kunnen omgaan met ICT.

  Daarnaast een reactie op je vraag: misschien kan je ze inderdaad actief laten kennismaken met oudere media. Misschien is het leuk een cassette mee te brengen en hen er iets te laten op inspreken, een plaat meebrengen, hen met paint een tekening laten maken...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Eerst en vooral wil ik even zeggen hoe een fijn artikel ik dit vind. Het haalt een debat aan dat ik ondertussen al enkele keren heb gevoerd met mijn directe omgeving...

  Ik volg je mening, Silke, dan ook helemaal. ICT in de klas gebruiken gewoon omdat het ICT is, lijkt me absoluut niet de juiste aanpak. Voor mij blijft het ook een middel om ingewikkelde of abstracte ideeën te visualiseren en aanschouwelijker te maken.
  Feit is nu ook eenmaal dat het onderwijs min of meer "gedoemd" is achter te lopen op de jeugd/technologie.

  Tijden veranderen, en tegenwoordig gebeurt dit zelfs sneller dan vroeger, maar wil dit zeggen dat wij er alles aan moeten doen om jongeren te leren en tonen hoe ze zich moeten aanpassen? Ik denk het niet. Sommige lessen of aanpassingen kunnen beter uit jezelf komen.

  Ik ben voor alle duidelijkheid een absolute voorstander van edutainment! Maar met mate en binnen een passende context.

  BeantwoordenVerwijderen