woensdag 1 mei 2013

Optimisme vanuit onderwijssector ivm technologische vooruitgang

Optimisme vanuit onderwijssector ivm technologische vooruitgang
 
Het effect van de technologisch gedreven verandering wordt in de onderwijssector positief onthaald, dit is veel minder het geval voor andere openbare sectoren.

De studie Humans and Machines onderzocht bij leidinggevenden in belangrijke sectoren (dus ook onderwijs) of er een effect is op de menselijke creativiteit en intuïtie door de technologische veranderingen.
Een zeer hoog percentage van 90% ervaart dat de technologie hen creatiever maakte, 80% sprak ook van een hogere productiviteit.
Een item waarvan de ondervraagden zich ook bewust waren, is het feit dat de technologie zich soms sneller ontwikkelt dan de processen waarmee men werkt. Creativiteit zal dus een belangrijk werkpunt blijven om extra waarde aan de snel veranderende technologie toe te voegen.
Men spreekt in het artikel ook over het feit dat het voordeel voor de onderwijsinstellingen die creatief meegroeien met de technologie zeer groot is. Door het analyseren van gegevens kunnen processen geoptimaliseerd worden en kan men zo efficieënter werken en blijft men de concurrentie voor.
Door de populariteit van de MOOCs (Massive Open Online Courses) is juist het concurrentieel werken een must geworden. De MOOCs hebben de laatste jaren reeds aan miljoenen mensen onderwijs aangeboden. Ze zijn een democratiesch alternatief voor het steeds duurdere onderwijs.
Als laatste wilden de onderzoekers toch ook benadrukken dat uit de resultaten bleek dat volgens de ondervraagden, intuïtie het meeste nodig is bij het lesgeven zelf, zo blijft interactie met leerlingen/studenten zeer belangrijk. Ze eindigen met volgende bedenking: “Het is zeer waarschijnlijk dat het door technologie aangedreven leren zal betekenen dat de rol van de leraren en lezingen in het leslokaal zal veranderen in plaats van verdwijnen.”
 
Het feit dat de leidinggevenden in de onderwijssector de technologische vooruitgang positief beschouwen, kan alleen maar aangemoedigd worden. Het snelle tempo van de ontwikkeling is echter wel een aspect dat niet alleen door een positieve ingesteldheid kan opgevangen worden. Beleid en voldoende financiering zal deze vooruitgang mee moeten ondersteunen. Dit zowel op het gebied van materiaal dat ge-updated moet blijven, maar op het gebied van permanente vorming.
Het zal belangrijk zijn om op tijd “mee op de boot te springen” en om de kloof met de (buitenlandse) concurrentie niet te groot te laten worden.
Bronnen:
Onderwijssector het meest optimistisch over het effect van door technologie gedreven verandering, 8 april 2013,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten