woensdag 3 april 2013

Vergif of mogelijkheid?


Vergif of mogelijkheid?

De zoektocht naar een interessant artikel leidde me naar “Gsm in de klas: Vergif of wereld van mogelijkheden?” (De standaard, 2012). In dit artikel wordt de discussie aangegaan tussen het al dan niet gebruiken van de Smartphone in de klas? Mogen leerlingen hun eigen Smartphone al dan niet gebruiken in de lessen? Welke voor- en nadelen brengt dit gebruik met zich mee?

Vooreerst komt Geert Callebaut (Docent Nieuwe media aan  de KAHO Sint Lieven) aan het woord die een voorstander is voor het gebruik van de eigen Smartphone in de klas. Hij haalt aan dat door middel van deze toepassingen je de lessen spelenderwijs interessanter maakt voor je leerlingen. Hiernaast is het een kosteloos gebeuren wanneer je inlogt op het schoolnetwerk met je Smartphone. Callebaut is het er eveneens niet mee eens dat de GSM en Smartphone worden verboden in klaslokalen. Hij is van mening dat : “Jongeren zouden waarschijnlijk veel minder om de verkeerde redenen door hun gsm afgeleid zijn als de scholen de gsm veeleer als een kans zouden zien” (2012, p.15).

Welke toepassingen kan de leerkracht volgens Callebaut realiseren?

-          Het gebruik van applicaties: Elke leerling een anoniem antwoord laten geven op een gestelde vraag. Dit kan gerealiseerd worden door een applicatie op de Smartphone van de leerlingen te installeren. Hierbij krijgt de leerkracht een overzicht van de al dan niet begrijpen van de leerstof.

-          Het gebruik van QR-codes:  Door het inscannen van deze codes kunnen leerlingen extra informatie (filmpjes, luisterfragmenten, foto’s  of een tekst) krijgen omtrent de geziene leerstof.

-          Het gebruik van geocaching: Door middel van coördinaten leerlingen laten op zoek gaan naar een plaats.

Michel Janssen (Directeur Technisch onderwijs Sint-Lodewijk) is het niet geheel  eens met Geert Callebaut’s manier van denken.  Hoewel Janssen bemerkt dat er nood is aan vooruitgang en dat deze zeker merkbaar is in de technologie herkent hij ook verschillende nadelen van het gebruik van de Smartphone in de klas. 

Welke nadelen brengt het gebruik van de Smartphone in de klas met zich mee?

-          Afleiding: De telefoon die rinkelt.

-          Spieken:  Aan de hand van zelfgemaakt foto’s van notities of sms’en naar anderen kunnen de leerlingen hulp in roepen tijdens het afleggen van toetsen of examens.

-          Privacy:  Wat met de vrijheid van medeleerlingen en leerkrachten die dient gewaarborgd te worden? Leerlingen die beelden en geluidsfragmenten gedurende de les maken en deze uploaden op Facebook  of You Tube.

Hoe dienen we er dan wel voor te zorgen dat er vooruitgang komt op vlak van onderwijstechnologie?

Janssen bemerkt hier dat het belangrijk is dat er vooruitgang is maar dat hierbij rekening wordt gehouden met volgende aspecten. Vooreerst dient men na te gaan welke toepassingen een invloed kunnen hebben op het leerproces van de leerling. Hiernaast is het belangrijk dat we onze leerlingen leren omgaan met de media. Dat ze stilstaan bij de voor-en nadelen  maar ook met de consequenties die er aan vasthangen.

Eigen reflectie:

Toen ik dit artikel las stond ik zelf even stil bij mij eigen mening ten opzichte van het gebruik van nieuwe media ( internet, tablet, Smartphone ) in de klascontext. Hierbij bemerk ik dat het de dag van vandaag belangrijk is om de leerlingen hier mee vertrouwd te maken. Eveneens is het van groot belang dat de leerlingen leren werken met de moderne technologie, deze zal belangrijk zijn voor hun verdere leerproces. Echter ben ik wel van mening dat er een goed evenwicht dient gevonden te worden tussen werken met de nieuwe technologie en de andere werkvormen die er reeds bestonden. Hiernaast dient een voorafgaande les of meerder lessen de leerlingen inzicht te doen krijgen in het gebruik van internet, Smartphone en dergelijke. Hierbij dienen ze eveneens inzicht te krijgen in de verschillende consequenties dat dit met zich mee kan brengen zoals pesten, privacy en informatie op het internet. Volgens mij wordt hier amper tijd voor vrij gemaakt in de lessen.

Voordelen:

-          QR-codes is een positief hulpmiddel voor extra informatie aan te bieden. Dit kan zeker een pluspunt zijn voor leerlingen die een oefening snel hebben afgewerkt. Hierna kan de leerling door middel van de QR-code extra informatie en oefeningen aanbieden.

-          Leerlingen leren werken met de verschillende nieuwe mediavormen.

Nadelen:

-          Heeft elke leerling wel een Smartphone of kunnen we verwachten dat iedereen dit aankoopt? Naar mijn mening kunnen we dit niet opleggen tenzij de school hierin financieel bijdraagt.

-          Pesten en privacy van de medeleerlingen en leerkrachten.

-          Spieken

 
Referentie
Delepeleire, Y. (2012) “Gsm in de klas: Vergif of wereld van mogelijkheden?”. De standaard , November 2012. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/394955/1/Callebaut+Geert+15-11-2012+De+Standaard.pdf        


extra linkshttp://www.klasse.be/leraren/19797/slim-met-de-smartphone/

1 opmerking:

  1. De smartphone hoort volgens mij niet thuis in de klas, zoals Michel Janssen zegt, lijkt het mij voor veel negatieve afleiding te zorgen.

    Voor sommige vakken is het misschien wel een uitdieping of verleuking van de les (zoals de QR codes). Maar dan moeten er bepaalde afgesproken momenten zijn waar de smartphone gebruikt mag worden. Ook tijdens excursies, of minder schoolse momenten kan het gebruik volgens mij wel.

    Buiten deze afgesproken momenten tijdens de les lijkt het mij inderdaad te zijn dat er gespiekt wordt en dat de privacy niet gegarandeerd kan worden. Als elke leerling op zijn/haar smartphone afzonderlijk werkt, kan de leerkracht geen controle hebben.

    Ik denk dat jongeren geen les nodig hebben over het gebruik van de smartphone als toestel, ze leren het door trial and error. Wel moeten ze les krijgen over het verantwoord gebruik van de nieuwe media.

    BeantwoordenVerwijderen