donderdag 4 april 2013

Technologie mag geen barrière worden


Velen onder ons hebben het geluk van thuis uit niets tekort te komen. Als we iets nodig hebben, en dan al zeker wanneer het voor school is, krijgen we datgeen waar we naar vragen. We denken er niet steeds bij na dat dit niet voor iedereen even evident is.

Een artikel uit Klasse haalt het probleem aan dat sommige scholen ICT verplicht maken door bijvoorbeeld het verplicht bezit van een iPad voor leerlingen. De kost van de iPad wordt doorgerekend naar de ouders. De ouders gingen hier niet mee akkoord en dienden klacht in bij de Commissie Zorgvuldig bestuur, waar ze gelijk kregen. De school ging echter in beroep. In het artikel uit de Knack dat twee dagen later verscheen, blijkt dat de school gelijk kreeg van de Vlaamse Regering en ze het gebruik van iPads mogen invoeren.

Dit doet ons toch wel de vraag stellen in welke mate scholen de toelating hebben om bepaalde ICT-producten verplicht te maken voor leerlingen. Niet iedereen heeft het budget beschikbaar om dure electronica aan te schaffen. "Het verplicht invoeren van de iPad zal een nieuw publiek aantrekken, maar tegelijkertijd jongeren uit kansarme gezinnen afschrikken." aldus Sieg Monten van het Netwerk tegen Armoede.

Ikzelf ben ervan overtuigd dat het gebruik van technologie in het klaslokaal heel wat voordelen kan bieden. Het hoeft niet per se een iPad te zijn, er zijn tegenwoordig immers heel wat mogelijkheden voor de hand. Op mijn middelbare school hadden we ook een project met tablet computers (de voorloper van de gewone tablet). Op deze computers kon je schrijven op het scherm met een speciale pen. Op deze manier konden leerlingen notities maken met de hand, maar konden ze nog steeds gebruik maken van het toetsenbord en de muis. Het scherm kon zodanig gedraaid worden dat de laptop precies een digitaal schrift leek. Het project had een toegevoegde waarde voor ons als leerling, we leerden vlot om te gaan met een laptop en deze veel meer te gebruiken bij dagdagelijkse zaken die we voordien gewoon op papier deden. Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebruik van presentatietools, agenda’s, notities,...

Het voordeel aan dit project was dat de laptops aan iedereen beschikbaar gesteld werden. Dit project was dus toegankelijk voor iedereen, maar wat vooral belangrijk was is dat leerlingen er niet voor hoefden te betalen. Als leerling kreeg je een laptop die je in gebruik mocht nemen gedurende het schooljaar. Het was geen kwestie van financiering, wie wel een laptop kon betalen en wie niet.

Zoals aangehaald in het artikel in de Knack vindt minister Smet dat technologie in scholen zeker nodig is, maar dat er een “strategisch kader voor ICT-gebruik in de scholen” nodig is. Hiermee ga ik volledig akkoord. De wereld wordt steeds meer technologie-geöriënteerd, dus moeten kinderen reeds vanaf jonge leeftijd in aanraking met technologie komen. Het is echter wel nodig dat de regering een duidelijk kader opstelt voor de invoer van ICT in de scholen. Ik vind dat de investeringen in technologie aan banden gelegd moeten worden door regelgevingen waarin onder meer duidelijk staat welke toestellen scholen mogen ‘verplichten’, waarvoor en op welke manier leerlingen deze mogen gebruiken (mogen ze deze bijvoorbeeld meenemen naar huis, en wie neemt hiervoor de verantwoordelijkheid?), en wie de kost zal dragen van de nieuwe tablets of laptops.

Als school vind ik dat je de verantwoordelijkheid hebt om er aan de ene kant voor te zorgen de leerlingen ‘mee’ zijn met hun tijd, maar is het aan de andere kant ook heel belangrijk om aan iedereen gelijke kansen te bieden.
Hieronder volgen enkele suggesties om als school te proberen gelijkheid te bekomen:
 • Gratis aanbieden aan iedereen (financieel waarschijnlijk niet haalbaar)
 • De woordvoorder van het Netwerk tegen Armoede zegt: “Wij verkiezen een systeem waar alle leerlingen van de school tegen een aanvaardbare prijs een iPad kunnen huren.” Dit is inderdaad een goed systeem omdat huren een veel kleiner bedrag zal zijn, waardoor het voor veel leerlingen toch toegankelijk wordt.
 • Berekeningen in termen van de kost van bijvoorbeeld een iPad vs. Het geld dat bespaard wordt op handboeken, kopies, etc.
 • Een mogelijkheid bieden (misschien een soort fonds zoals sommige scholen in het Gemeenschapsonderwijs nu hebben voor de GWP’s) voor leerlingen die het thuis minder breed hebben om de aankoop toch te doen.

Mogelijk zijn er nog andere opties die scholen hebben om technologie zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle leerlingen. Hebben jullie nog suggiesties hiervoor?

Bronnen:
Klasse voor leraren. (2012, 12 september). iPad op School: Duur Gadget voor Arme Gezinnen? Geraadpleegd op http://www.klasse.be/leraren/28783/ipad-op-school-duur-gadget-voor-arme-gezinnen/
Knack. (2012, 14 september). School uit Blankenberge Mag iPad dan toch Invoeren. Geraadpleegd op http://www.knack.be/nieuws/technologie/school-uit-blankenberge-mag-ipad-dan-toch-invoeren/article-4000177601763.htm

5 opmerkingen:

 1. Het via de link te raadplegen artikel uit 2006 stelt –bevestigend– dat:

  "Results show that teachers mainly focus on the development of technical ICT skills, whereas the ICT curriculum centres on the integrated use of ICT within the learning and teaching process. This indicates the existence of a gap between the proposed and the implemented curriculum for ICT."

  En verder ook:

  "A first list of attainment targets was conceived during the mid-1990s. A screening of these attain- ment targets revealed that ICT competencies were not included in an explicit way in the formal curriculum. But some attainment targets can clearly be related to ICT use:

  • Pupils must be able to use information resources in a systematic way.
  • Pupils must be able to recognise examples of information processing
  technologies.
  • Pupils must be able to consult information resources."

  http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wie/courses/degrees/docs/who/students/edrgaj/research/curricula_and_the_use_of_ict_in_education.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik bevestig dat het gebruik van ICT noodzakelijk is binnen het schoolse kader. Eenmaal de studenten afgestudeerd zijn, worden er door de maatschappij hoge verwachtingen gesteld.
  Naar mijn mening mogen scholen die speciaal materiaal ter beschikking willen stellen dit niet uitvoeren op de kap van de studenten/ouders. Ik vind het dan ook jammer dat de school in kwestie (zie begin van het artikel) hieromtrent gelijk heeft gekregen. Misschien moeten bevoegden zich toch even buigen over de opmaak van strikte richtlijnen rond dit probleem. Het is, lijkt mij, de bedoeling om iedereen vaardigheden bij te brengen en vooral niet afschrikkend te werken. Als de eerste stap, namelijk de kostprijs, reeds afschrikkend werkt, kan dit niet slagen! Ik kan me echter wel vinden in de suggesties die voorgesteld worden. Aan de andere kant lijkt het me ook vermeldenswaardig dat er een ruime markt is voor tablets en dat Apple hier niet het voortouw moet nemen. Het bewust kiezen van het merk zou de kostprijs ook al naar omlaag kunnen laten gaan, stel ik dan voor.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vandaag is er een nieuw soort van analfabeten, de mensen die niets kennen van computers of andere technologiën. Deze mensen dreigen sociaal geïsoleerd te worden en niet meer te passen in onze hedendaagse maatschappij. Ook werkgevers stellen vandaag steeds meer eisen over ICT kennis. Het is dus onmiskenbaar dat onderwijs aan deze noden moet voldoen.

   Ten eerste heb ik het steeds moeilijk met het opleggen van bepaalde merken en systemen, tenzij deze een goede onderbouw en argumentatie bevatten en er een vergelijkende studie is geweest. In dit geval mag een kosten-batenanalyse zeker niet ontbreken vind ik.

   Wat ik belangrijk vind als ik ICT betrek in mijn lessen is dat de leerlingen vaardigheden en attitudes eigen maken om met ICT te werken ongeacht merk, platform,... In de wereld buiten de school is er meer dan één type toestel dat voor dezelfde doelen gebruikt kan worden. Ik ken dit dossier niet en ik denk dat er wel wat voer voor juristen aan is wanneer er verplicht wordt om een bepaald type toestel van een bepaald merk aan te schaffen. Ik vraag mij af of er een technische fische gemaakt werd en of er alternatieve werden bekeken. Want laat ons eerlijk zijn (Apple) iPad heeft een prima marketing en is nu één maal populair. Ik vraag mij dan wel af wat het doel is van de school? Ik vrees een beetje dat deze leerlingen moeten leren werken met een iPad en niet echt met ICT tools. Het is net door diversiteit in de ICT te brengen dat leerlingen attitudes en vaardigheden ontwikkelen naar de toekomst, zelf leren zoeken en ontdekken, niet alles aannemen. Leren kritisch zijn over de toestellen op de markt,...

   Als je het gebruik van een tablet wenst te verplichten en de ouders dit zelf moeten kopen, geef dan een technische fische met de minimum eisen op vermeld en eventueel alternatieven. Dit kan echter belasting geven voor de leerkracht omdat er mogelijk verschillende bestuursystemen draaien, dit is echter toch beperkt.

   Ten tweede vind ik het ook belangrijk dat onderwijs betaalbaar blijft en gelijke kansen biedt voor iedereen. Het voorstel om toestellen te verhuren of ter beschikking te stellen is volgens mij niet slecht. Juridisch is er wel een verschil tussen beiden en weet ik niet of huur vragen altijd kan? Ook van waar het geld moet komen is dan een vraag? Moet er dan steeds (elke les) met een toestel gewerkt worden of gaan we voor blended? De leerling mag in deze discussie niet uit het oog verloren worden.

   Ten derde lees ik dan in het artikel van Knack dat de discussie vooral ging over de prijs en de communicatie met de ouders. In de motivatie voor de veplichting van de iPad toe te laten wordt er dan verwezen naar het feit dat de school erkent dat de prijs hoog is en dat de communicatie slecht was. Ondertussen is de communicatie verbeterd en zullen de kosten tot een minimum beperkt worden. Volgens mij ontbreekt hier het luik waarom iPad? Wat is het prijs verschil met gelijkaardige toestellen? Wat waren de technische eisen?

   Conclusie:
   Ik ben voor ICT in de klas. De leerlingen moeten leren omgaan met ICT en vaardigheden en attitudes ontwikkelen. Bij een aanschaf is het belagrijk kritisch te zijn en gegevens te vergelijken. Diversiteit in technologie kan een meerwaarde bieden. Onderwijs moet betaalbaar blijven voor iedereen. Een goed onderbouwde technische fische en een kosten-batenanalyse is geen luxe als er verplichtingen zijn naar ouders toe.


   Verwijderen
  2. Ik ben het zeker eens met Wim over de nieuwe 'analfabeten' van deze tijd. Dit kan een grote invloed hebben op het sociaal functioneren van mensen, mogelijke weigeringen bij sollicitaties, etc. Het onderwijs is dan volgens mij zeer goed geplaatst om dit op te vangen en reeds vroeg te starten met het oefenen van vaardigheden en attitudes met betrekking tot ICT.

   Er werd hier reeds herhaaldelijk aangegeven dat onderwijs betaalbaar moet blijven en gelijke kansen dient te bieden aan iedereen. Volgens mij kan dit zeker combineerbaar zijn met het invoeren van ICT-materiaal. In dit artikel (http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=6E3MULH5) werd een tablet verplicht voor leerlingen, maar konden ouders dit afbetalen over een periode van drie jaar, wat een vervangend bedrag was voor de kopiekosten. Na het 4e jaar was de tablet dan hun eigen bezit. Op deze manier is onderwijs toch betaalbaar en worden er zeker gelijke kansen voorzien. Het vergroot eveneens de mogelijkheid om onderwijs op maat te bieden. Dankzij het gebruik van ICT kan een leraar bijvoorbeeld per leerling het niveau en de leerstijl in de gaten houden. Er kan dan gekeken worden of een leerling extra ondersteuning of extra lesmateriaal nodig heeft.

   Ik vind het wel belangrijk dat er een bepaalde beveiliging voorzien wordt tijdens de les zodat leerlingen niet constant afgeleid worden door de vele mogelijkheden van bijvoorbeeld een tablet. Het gebruik van tablets past zeker binnen het ‘innoverend onderwijs’ en de vakoverschrijdende vorming van leerlingen. Dit hoeft daarom volgens mij niet noodzakelijk te betekenen dat alles gedigitaliseerd moet worden en cursussen of boeken helemaal afgeschaft worden. Zij kunnen naar mijn mening perfect aanvullend gebruikt worden indien nodig.

   Verwijderen
 3. Ik weet ondertussen al dat `gratis of kosteloos` niet bestaat, maar als het op onderwijs aankomt, ben ik van mening dat dit de basisidee `onderwijs is gratis en dus toegankelijk voor iedereen` best zo veel mogelijk beschermd dient te worden.
  Alleen al door de vraag te stellen `moeten ouders dit betalen`, zet men de deur open naar een bepaalde evolutie...
  Zullen ouders op termijn dan ook moeten betalen als de school bijvoorbeeld zou beslissen om nieuw sportmateriaal aan te kopen ?
  De discussie over het betalen van nieuwe technologie in de klas is pas aan de orde, eens andere kosten hierdoor zouden wegvallen, zoals bijvoorbeeld de kosten voor kopies en handboeken.

  BeantwoordenVerwijderen