zaterdag 13 april 2013

Tablets op school: de beste app is de leraar


Tablets op school: de beste app is de leraar

Toen ik het maandblad ‘Klasse’ enkele maanden geleden in de bus kreeg, viel mij meteen op dat er een artikel/interview instond over iPads in de klas. Aangezien de moderne technologie de laatste maanden zijn weg baant in het onderwijs, besloot ik even dieper in te gaan op deze topic. Al snel stootte ik op een wetenschappelijk artikel van Dr Barbie Clarke die onderzoek heeft verricht naar de invoering van tablets in een secundaire school.

 Samenvatting artikel ‘Klasse’

Bram Faems is ICT-coördinator in de Jonatanschool in Sint-Niklaas. Hij is een expert op het gebied van ICT. Zo is hij gespecialiseerd in ICT-toepassingen en draagt hij zijn steentje bij tot de lerarenportaalsite KlasCement. Klasse stapte samen met Faems de les Engels binnen van leerkracht Peter Van den Broeck.

Aanvankelijk werd er geïnvesteerd in computerklassen maar door plaatsgebrek was er nood aan een andere denkpiste. Van den Broeck stelde voor om een aantal iPads aan te kopen die kunnen gebruikt worden in de lessen. De directie stemde hiermee in met als gevolg dat de iPad zijn intrede maakte in de school. Dit technologische nieuwtje is vooral bedoeld als evaluatie-instrument. Zo worden mondelinge oefeningen of debatten in de klas gefilmd en vervolgens geëvalueerd. Maar ondanks het gebruik van technologie, blijven ook schrijfopdrachten op papier behouden. Handig is dat het beeldmateriaal naar de mailbox van de leerkracht kan gestuurd worden, wat ervoor zorgt dat er tijd gewonnen wordt omdat de leerlingen van thuis uit kunnen beoordeeld worden. Maar de leraar Engels beklemtoont dat de iPad niet elke dag gebruikt wordt en dat het louter een werkinstrument is.

Uiteraard is het geen must om overal iPads in te voeren. De handboeken blijven sowieso bestaan. Want als men de boeken zou vervangen door iPads, krijgen we gewoon dure elektronische boeken. Daarnaast merkt Van den Broeck ook op dat de iPad geen vervanger mag zijn van de leerkracht. Het is niet de bedoeling dat leerkrachten de leerlingen simpelweg aan het werk zetten. De leerlingen zijn wel gemotiveerder om actief aan de lessen deel te nemen maar er moeten natuurlijk duidelijke afspraken worden gemaakt over het gebruik van de iPad. Zo moet er worden voorkomen dat de leerlingen tijdens de schooluren op Facebook of andere websites surfen die niet relevant zijn voor de eigenlijke lessen.

Tot slot wordt er een heikel punt aangehaald: de financiering. De school bekostigde de aankoop van de dure technologische instrumenten waardoor vele ouders er mee akkoord gingen om ze in te voeren in de lessen van hun kinderen. Faems merkt echter op dat er niet enkel moet geïnvesteerd worden in de iPads, maar ook in ICT-coaches die leerkrachten én leerlingen moeten leren werken met dit materiaal.


Eigen reflectie over dit artikel

Voordelen;

-       De leerlingen zijn gemotiveerder

-       Onnodig om grote computerklassen in te richten

-       Mogelijkheid tot filmen tijdens de lessen

-       Minder tijd nodig om leerlingen te evalueren in de klas zelf (beelden doorsturen)

-       Leerlingen leren omgaan met nieuwe technologie

-       Praktijkgerichter dan handboeken (cfr. leerplannen)

-       Modern, mee met de tijd


Nadelen:

-       Duurder dan handboeken

-       Leerlingen die iPad gebruiken om te ‘’spelen’’

-       Langzaam verdwijnen van basiskennis door introductie nieuwe apparatuur

-       Gemakzucht leerkrachten

-       Nog extra technologie aanbieden terwijl leerlingen buiten de school al genoeg bezig zijn met technologische nieuwtjes

-       Hype/ tijdsgebonden (?)


Ikzelf vind deze methode minder goed. Er wordt hoe langer hoe meer de nadruk gelegd op het praktische onderdeel van educatie. Volgens de leerplannen hoeven leerlingen niets meer klakkeloos uit het hoofd te leren maar wordt hun aangeleerd om praktisch gericht te werk te gaan. Zo ligt de nadruk meer op mondelinge oefeningen, debatten, groepswerken. Enerzijds vind ik het goed dat een kind zijn vaardigheden ontwikkelt, maar deze moeten toch ergens een basis hebben? De tijd van de woordjes van Frans naar Nederlands vertalen en omgekeerd is voorbij. Toch moet de kennisverwerving nog gestimuleerd worden. Anders wordt er leerlingen afgeleerd van te studeren. Ik denk niet dat dit de methode is om jongeren klaar te stomen voor (eventuele) hogere studies waar er wel degelijk zeer veel theorie aan te pas komt. Daarnaast ben ik van mening dat jongeren veel meer zouden moeten bewegen. Als Lichamelijke Opvoeding student lijkt dit wat cliché maar een feit is dat jonge gasten vroeger ravotten in de tuin terwijl ze nu op een Playstation en Nintendo spelen. Terwijl ik dit zeg, klink ik trouwens al ouderwets want zelfs deze gameconsoles zijn voorbijgestreefd en hebben plaats moeten maken voor nog grotere vernieuwingen zoals de iPad, iPod, iPhone en I don’t care apparaten. Ook ik bezit deze dingen maar ik vind niet dat het de taak van een school is om leerlingen te leren omgaan met deze zaken. Vroeg of laat komen ze daarmee toch in aanraking, dus waarom er nog eens extra de nadruk op leggen? Vernieuwingen in het onderwijs zijn noodzakelijk, want stilstaan is achteruitgaan. Of deze manier van leren vruchten zal afwerpen op lange termijn is nog maar de vraag...

 
Er is ook onderzoek gedaan naar het effect van tablets in de schoollokalen. Ik raad jullie aan om de abstract te lezen zodat jullie de beginsituatie kennen en de results eens door te nemen…


 

Referenties:

Tablets op school: de beste app is de leraar. Klasse voor Leraren, November 2012, 229, 10-13. http://www.klasse.be/leraren/29381/tablets-op-school-de-beste-app-is-de-leraar/

 Wetenschappelijk artikel:

 

Graag jullie mening(en) hierover…

5 opmerkingen:

 1. Het is inderdaad belangrijk dat een school meegaat met zijn tijd. En de manier waarop de Ipads hier gebruikt worden vind ik zeer zinvol. Dialogen en spreekoefeningen kunnen opgenomen worden en filmpjes of foto's kunnen makelijk afgespeeld worden. Deze school houdt het voorlopig ook bij enkele Ipads, ter aanvulling van de computers. Wanneer men volledig zou overschakelen op het werken met Ipads lijkt mij dit niet haalbaar. Zowel op financieel vlak als op onderwijskundig vlak zou ik dit afraden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het wordt hier wel zinvol gebruikt ja,het blijft maar een werktool he. Maar niet in elke school zal dit gebeuren dus dan kunnen leerlingen er van profiteren of dergelijke. Het echt niet haalbaar om dit volledig te introduceren in het onderwijs,zoals je al zegt is het op financieel vlak niet haalbaar vind ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Er wordt altijd maar het woord iPad gebruikt. (ook bij het artikel dat Brecht Ameys zelf heeft gepubliceerd) Ik vind dat er ook goedkopere alternatieven bestaan zoals androïd. Apple lijkt zich precies eenzelfde weg te banen in het onderwijs als dat Microsoft het al eerder heeft gedaan. Ze proberen zich zo in te nestelen dat er voor de leerlingen bijna geen andere mogelijkheid meer is dan een iPad te moeten kopen.
  Ik vind dat er nog steeds de vrijheid gegeven moet worden aan de leerlingen én vooral ouders om te zien wat binnen hun budget past en wat zij de beste keuze vinden indien ze verplicht worden om er één aan te kopen.

  Het gebruik van tablets in het algemeen is zeker positief omdat het voor vele dingen gebruikt kan worden. Opzoeken van informatie, maken van oefeningen, opnemen van filmpjes zoals Lotte Van Praet ook al aangaf en nog vele andere dingen. Natuurlijk is er dan ook weer de keerzijde want de leerlingen kunnen sneller afgeleid door de spelletjes en apps voor sociale media. En dan ook: Zijn de leerkrachten zelf wel bereid om de iPads (of tablets) te integreren in hun lessen? Want ik kan mij voorstellen dat sommige leerkrachten die al langer in het vak zitten niet echt bereid zijn om deze verandering aan te gaan. Als we het echter over jonge leerkrachten hebben denk ik dan weer wel dat ze het zeker willen/kunnen overwegen om de tablets te integreren.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik snap ook niet goed waarom scholen absoluut met een iPad willen werken en niet met andere tablets zoals Céline Degrève al aangaf. Misschien is een van de redenen dat het hip is. Scholen proberen hiermee misschien de leerlingen te motiveren zodat zij ook tegen hun vriendjes uit andere scholen kunnen zeggen 'Op school werken wij met een iPad!'. Door met tablets te werken willen scholen misschien ook het leren aantrekkelijker maken. Het gebruik van een iPad kan misschien ook worden vergeleken met het leren autorijden in rijscholen met een dure, hippe wagen zoals een BMW. Is zo'n krachtige auto echt noodzakelijk om te leren rijden? Rijscholen zullen dat hebben ingevoerd omdat dit hippe wagens zijn en het jongeren aantrekt om te leren rijden. Misschien hebben scholen ongeveer dezelfde tactiek en hopen ze hiermee ook niets leerlingen aan te trekken.

  Tablets worden nu gebruikt tijdens lessen, maar blijven leerlingen dan echt geconcentreerd op de lessen en op de inhoud van de leerstof? Gaan ze dit niet te veel als een spel gebruiken en niet aandachtig genoeg blijven zodat ze de leerstof echt beheersen?
  Anderzijds moeten leerlingen hier ook mee kunnen werken, want anders kunnen zij niet volgen tijdens de lessen. Ervan uitgaan dat alle leerlingen hierover beschikken thuis is volgens mij ook een verkeerde opvatting. Thomas gaf aan dat er lessen waren om leerlingen de werking van de iPad uit te leggen, maar gebeurt dit dan ook tijdens de lesuren? Of moeten leerlingen die hier niet mee kunnen werken nablijven zodat zij ook mee kunnen?

  En tenslotte vroeg ik me dan af wat er gebeurt als een leerling even onoplettend is en het toestel laat vallen waardoor het scherm kapot gaat en het toestel dus niet meer bruikbaar is?! Het blijft toch iets gevoeligs dat niet kan worden vergeleken met een computer...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik ga vooral ingaan op de titel: "Tablets op school: de beste app is de leraar." Dit vind ik zeker waar! Ook zag ik dit terug in een artikel van Kris Van den Branden in De Standaard op 19/06/2012. Hij schreef: " Niet de technologie bepaalt immers de kwaliteit van het onderwijs, wel de competenties van de leerkracht." Ik vind dit helemaal waar, je kan nog zoveel snufjes of andere technologische middelen gebruiken, als de leerkracht een stomme taak geeft is dit even stom op de Ipad of op andere tablets dan gewooon met pen en papier. Natuurlijk kunnen, zoals hierboven ook gezegd, tablets voor sommige zaken heel handig zijn, maar blijft dit ook zo boeiend een leuk éénmaal het nieuwe ervan af is?? Ook het financiële plaatje is vaak moeilijk voor scholen en leerlingen hebben vaak thuis ook deze snufjes niet om hierop te oefenen.. Dus is dit wel nodig?

  BeantwoordenVerwijderen