dinsdag 30 april 2013

'Onderwijs moet evolueren, wat kan technologie betekenen?'

In zijn artikel "Onderwijs moet evolueren, wat kan technologie betekenen?" geeft Alexander Maertens zijn visie op ons onderwijssysteem. Hij identificeert een systeem met de volgende kenmerken: de nadruk ligt op analytische vaardigheden en fouten worden gestigmatiseerd. Ten slotte zijn er ook nog praktische problemen in het onderwijs zoals de stijgende kostprijs, het groeiende aantal leerlingen en het dalende aantal leerkrachten.

In de curricula wordt de nadruk gelegd op wiskunde, wetenschappen en talen. De humane wetenschappen en creatieve vakken komen veel minder aan bod hoewel deze minstens even belangrijk zijn. Technologie is in staat een deel van de exacte wetenschappen en talen te automatiseren. Bij humane wetenschappen en creatieve vakken is dit echter niet het geval.

Het huidige onderwijssysteem stigmatiseert fouten in hoge mate. Vaak werken scholen nog via het oude systeem van "waarbij de leerling eerst droge lezingen krijgt,..., waarna uiteindelijk al de geziene stof in één keer moet verwerkt en getest worden". De nadruk ligt hier op de verworven kennis en niet op het proces van de verwerving en de "individuele output".

Volgens Maertens kan de combinatie van technologie en onderwijs voorgaande problemen oplossen. Een automatisering zorgt er namelijk voor dat het leerproces individueel gestuurd kan worden. Leerlingen kunnen aangepaste feedback krijgen en op hun eigen tempo leren. Dit individueel leertraject kan gemeten en bijgehouden worden door docent en leerling waardoor de vooruitgang duidelijk te zien is. Het is mogelijk deze technologie voor grote aantallen studenten beschikbaar te maken tegen een lage kostprijs. Tot slot kan het leergedrag van studenten op grote schaal bestudeerd worden om nieuwe leermethoden en -inzichten te ontwikkelen.

Drie initiatieven van technologie en onderwijs komen in dit artikel aan bod. Het eerste is coursera.org waar gratis online cursussen gegeven worden door professoren van onder andere Harvard, Princeton, Stanford en Oxford. Na elke cursus leg je een examen af en krijg je een certificaat. Het tweede initiatief is Khan Academy dat in een voorgaand blogbericht "De onzichtbare tutor, Salman Khan" (Axelle Knapen, 29/04/2013) al uitgebreid aan bod kwam. Op deze site kan je via een tutorsysteem verschillende cursussen volgen en feedback krijgen. Tot slot is er ook het Hole in the Wall-initiatief van Sugata Mitra. Hij installeerde in arme of afgelegen buurten computer is muren en liet deze enkele maanden onbewaakt achter. Op deze computers stonden filmpjes, software en informatie. Na onderzoek bleek dat kinderen veel van deze informatie opgenomen hadden. Meer over dit onderwerp in het blogbericht "Computertablets als ontwikkelingshulp in derdewereldscholen: een oplossing?" (Nils De Vos, 30/03/2013)

In het artikel worden de pijnpunten van het huidige onderwijssysteem duidelijk weergegeven. Onze curricula zijn vaak verouderd en de nadruk wordt nog steeds gelegd op de 'klassieke' vakken. Het verwervingsproces van kennis is minder belangrijk dan het resultaat. De wereld verandert snel en we weten niet wat de toekomst zal brengen. Daarom is het beter onze curricula te richten op het bijbrengen van vaardigheden zoals kritisch denken, analyseren, zowel individueel als groepsgericht werken in plaats van het verwerven van klassieke kennis. Technologie kan ons hierbij helpen. Door het gebruik van online leeromgevingen kunnen leerlingen een individueel traject volgen en zichzelf ontwikkelen op hun eigen tempo. In dit geval mogen er fouten gemaakt worden en bestaat de mogelijkheid het leerproces en niet het resultaat centraal te zetten. Deze initiatieven zijn toegankelijkheid voor mensen waarvoor een financiële, fysieke of andere barrière bestaat in het reguliere onderwijs.

Technologie kan een versterking zijn van het huidige onderwijs. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat het reguliere onderwijs de meerderheid van het onderwijs voor zijn rekening zal nemen. Face-to-face contact met studenten en docenten blijft een meerwaarde. Om deze reden moeten er meer onderzoek en financiële middelen naar het reguliere onderwijs gaan. Daarnaast moeten we technologie verder ontwikkelen voor niet-reguliere doelgroepen en als ondersteuning van het reguliere onderwijs.

Bron
Onderwijs moet evuolueren, wat kan technologie betekenen?
http://www.bloovi.be/nl/blog/B1484-onderwijs-moet-evolueren-wat-kan-technologie-betekenen
geraadpleegd op 29 april 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten