dinsdag 30 april 2013

Nieuwe vorm van feedback: synchroon coachenAangezien er veel stemmen opgaan voor meer technologie in de lerarenopleiding, lijkt onderstaand artikel mij een interessante aanvulling voor onze blog.

Samenvatting
Tijdens de stage van een leraar in opleiding wordt de feedback op een zeer traditionele manier gegeven. De coach zit vanachter in de klas, observeert en noteert. Na de les volgt de bespreking. Hierdoor stelt men de feedback uit naar een later moment waardoor er veel informatie verloren gaat. Zo weten beiden vaak niet meer hoe de situatie juist in elkaar zat. Een mogelijke oplossing hiervoor is synchroon coachen, de leraar in opleiding ontvangt feedback terwijl hij/zij lesgeeft. Om dit subtiel te laten verlopen krijgt hij/zij een draadloze ontvanger in het oor (een oortje). Via dit oortje kan de coach synchroon feedback geven en kan de leraar in opleiding zichzelf meteen bijsturen. Dit kan uiteraard enkel efficiënt gebeuren als de boodschappen kort en duidelijk zijn, gestructureerd en specifiek en zowel positieve als negatieve elementen bevatten. Deze vorm van coachen heeft het meest effect op het klasmanagement, didactiek en de relatie met de leerlingen. Feedback betreffende vakinhoud kan beter op de klassieke manier gebeuren aangezien dit moeilijk via korte boodschappen kan. Het is ondertussen gebleken dat de toekomstige leraren zeer positief reageren op synchroon coachen. Doordat ze meteen kunnen corrigeren kunnen ze nadien ook beter reflecteren. Deze vorm van feedback verbetert bovendien niet enkel de relatie tussen de leraar en leerlingen maar ook tussen student en coach. De studenten die synchroon feedback krijgen zouden in vergelijking met traditioneel gecoachte studenten beter met de leerlingen kunnen omgaan, een betere klassfeer scheppen en beter instructies geven.

Reflectie

Deze vorm van coachen lijkt mij inderdaad efficiënter dan de traditionele manier. Je kunt meteen bijsturen zodat je ook direct de gevolgen kunt ervaren. Het lijkt mij ook dat de student en coach op deze manier meer een team vormen, waardoor de student minder het gevoel zal hebben geëvalueerd te worden. Dit systeem zou ook toegepast kunnen worden binnen de lessen zelf, als bijvoorbeeld een leerling een presentatie geeft.

Een nadeel zou kunnen zijn dat de student zijn/haar concentratie verliest wanneer er een opmerking wordt doorgegeven. De studenten die al werkten met synchroon coachen vreesden hier ook voor, maar dit bleek achteraf niet nodig te zijn. Technische storingen, zoals krakende oortjes, kunnen wel voor afleiding zorgen, maar een goede leraar is op alles voorbereid. 

Coninx N., Kreijns K., Jochems W., Synchroon coachen van leraren in opleiding, 1 maart 2013, http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/03/01/synchroon-coachen-van-leraren-opleiding/, geraadpleegd op 29/04/2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten