maandag 22 april 2013

Een iPad voor elke leerling?


Een iPad voor elke leerling?


In 2012 had ik eens gehoord dat er een school was die iPads  ging verplicht maken. Ik heb dit eens dan opgezocht op het internet en ik ben op de site van De Standaard terecht gekomen waar ik hier omtrent een artikel heb gevonden.

Samenvatting artikel:

Ruben Vanderlinde en Johan Van Braak zien steeds dezelfde fout telkens er een nieuwe technologie op school word geïntroduceerd.Zij zeggen dat er niet vertrokken wordt vanuit een visie op onderwijs en didactiek. Zij zijn beiden verbonden aan de vakgroep Onderwijskunde van de UGent,Postdoctoraal onderzoeker bij FWA Vlaanderen en hoofddocent.Zij doen al een aantal jaren onderzoek naar de plaats van ICT in onderwijs.

Een Blankenbergse school heeft beslist om tablets op school verplicht te maken voor elke leerling. Hier is niet iedereen mee akkoord. Je hebt telkens voor – en tegenstanders.
De voorstanders bekijken dit vanuit het punt dat een school mee moet met zijn tijd en dat dit bij de nieuwe didactiek behoort. Dit zien zij aan als bevorderen van de samenwerkingen, vraagt weinig onderhoud,...
De tegenstanders daarin tegen vinden dat het te duur is en dat niet iedereen dit kan betalen. Zij vinden ook dat de leerkrachten er nog niet klaar voor zijn om dit toe te passen in hun lessen. Zij storen hun ook aan het feit dat je er zoveel apps en sociale media op  staan hebt en dat daardoor de leerlingen niet echt meer gaan 'leren'.

Uiteindelijk is niet de vraag 'voor' of 'tegen' , maar wel hoe?
Het is duidelijk dat technologie wel het 'leren' aantrekkelijker maakt en dit zowel binnen als buiten school. Het is dan ook al een aantal jaren zo dat technologie een verplicht onderdeel is in het schoolcurriculum. Het is zelf zo dat Vlaanderen sinds 2007 specifieke eindtermen heeft voor ICT en een voortrekkersrol speelt in Europa op dit vlak.

Ruben en Johan hebben een eigen onderzoek gedaan naar succesvolle ICT-scholen en hebben hieruit een aantal zaken afgeleid:

 • De scholen vertrekken vanuit een visie op onderwijs en niet vanuit de technologie
 • Tablets zijn een dure investering.Tablets verplicht maken mag niet leiden tot digitale uitsluiting.
 • Technologisch vernieuwen veronderstelt verantwoordelijkheid en engagement van iedere betrokkenen
 • De scholen zorgen ervoor dat de leerkrachten goed didactisch zijn opgeleid(nascholing,coaching,...).
 • De scholen koppelen technologie altijd aan curriculum en didactiek


Het is belangrijk voor men tablets invoer dat er eerst een reeks afwegingen moeten gemaakt worden:opleiding leerkrachten,onderwijsprogramma,...

Eigen reflectie:

Voordelen:

 • De school is mee met zijn tijd
 • Leerlingen gaan gemotiveerder zijn
 • Grote computerklassen met grote pc's zijn niet meer nodig
 • Lessen kunnen ook sneller vooruit gaan
 • Vraagt weinig onderhoud

Nadelen:

 • Niet betaalbaar voor iedereen
 • Er staan te veel verleiding op zoals spelletjes en dergelijke
 • De leerlingen gaan niet meer kunnen schrijven f dergelijke,basiskennis valt een beetje weg
 • Zijn de leerkrachten daar wel op voorbereid.
 • Vanaf welk jaar tablets gebruiken?

Ik vind tablets verplicht op school maken er wel wat overgaan. Ten eerste niet iedereen kan dit betalen,het is niet dat dit goedkoop is. Ten tweede vind ik dat er een soort van interactie wegvalt tussen leerkracht en leerling. De leerlingen gaan toch alleen maar met hun iPad bezig zijn. Dit kan zowel in de goede als slechte zin zijn. Ik vind ook wel zoals hierboven aangehaald dat als scholen nieuwe technologieën invoert ze eerst goed moeten nadenken over organisatorische en financiële middelen en dergelijke. Hierboven hebben ze in hun onderzoek wel aangehaald dat er ook succesvolle ICT-scholen bestaan. Misschien kunnen deze hun ervaringen samenbundelen zodat andere scholen daarvan kunnen leren.Het is ook belangrijk om een goed management,leeromgeving en faciliteiten te hebben vooraleer over te gaan naar aankoop van iPads. Het is wel zo en daar sluit ik mij bij aan dat je in de klas snel en simpel aan informatie kunt geraken indien het nodig is.(S.Henderson).Bv.: als je een bepaalde voorbeeld wil tonen aan de hand van een filmpje. Je kan iPads,i dit i dat invoeren in scholen met de nodige afwegingen maar dit verplicht maken is nu net wel een stap te ver.

Referentie:

Een iPad voor elke leerling?De Standaard,maandag 03 september 2012.http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120902_00279885

Wetenschappelijk artikel:

2 opmerkingen:

 1. Je refereert naar een wetenschappelijk artikel "iPad in Education:
  A case study of iPad adoption and use in a primary school" maar je verwerkt die niet in je tekst!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dergelijke discussies verworden heel snel tot `wel/niet`, want er zijn zowel voor- als nadelen. Zoals je terecht stelt, moet er eerst en vooral een VISIE zijn binnen de school hierover. Dit gaat zelfs nog niet echt over de `hoe`, maar eerder over de `WAAROM`, en deze waarom is bij voorkeur inderdaad best gesteund op pedagogische principes (wetenschappelijk gestaafd), aangevuld met een pragmatische kijk op de zaak.
  De discussie die nog gevoerd moet worden,is die met de uitgevers van de schoolboeken: wanneer maken zij deze inhoud digitaal, zodat de tablets effectief maximaal renderen omdat ze ook inhoudelijke content bevatten. De reden waarom de (klassieke) uitgeverijen hier de boot afhouden is natuurlijk niet ver te zoeken... de centen uiteraard.
  Leslie Ampe

  BeantwoordenVerwijderen