dinsdag 19 maart 2013

Tablets in de klas, 8 goede redenen

Samenvatting van het artikel

Het GO! heeft als doel om de leerlingen zo individueel mogelijk te begeleiden ook al weten ze dat dit niet altijd een eenvoudige klus is. Hun nieuw concept zou zijn om digitale lessen/klassen in te voeren. Ze maken reeds gebruik van smartboarden maar nu zouden tablets dit concept kunnen ondersteunen om een nieuwe leermethodiek aan te bieden aan de leerlingen.

Ik som kort de voordelen op die Jan Buytaert heeft opgegeven. De eerste is dat er een individuele opvolging kan gebeuren van de leerlingen. Via een speciale app zou de leerkracht dan kunnen zien wat de leerling allemaal heeft bekeken en dan kan hij de leerling bijsturen door feedback te geven tijdens de les.
Voordeel nummer 2: de leraar bevindt zich midden in de klas, hij staat niet meer vooraan de klas om daar te doceren. Hij loopt rond en helpt de leerlingen waar nodig. Hij kan ze continu opvolgen via de app uit voordeel 1.
Voordeel nummer 3 is dat de leerlingen meer gemotiveerd zullen zijn voor de lessen omdat ze het van thuis uit al gewoon zijn om met technologie te werken. En het zou een positieve invloed kunnen hebben op hun leergedrag als de technologie van thuis ook op school gebruikt wordt.
Voordeel 4 is dat de informatiekanalen van de leerlingen verbreed worden. Het internet biedt heel veel leermogelijkheden en geeft toegang tot heel veel informatie.
Voordeel 5: een samenwerkingsgevoel creëren. In het artikel wordt aangegeven dat het eenrichtingsverkeer tussen leerkracht en leerling nu beperkt word omdat er door het gebruik van een tablet meer samenwerkingsmogelijkheid is. Dit zowel tussen leerkracht - leerling als tussen de leerlingen onderling.
Voordeel 6 sluit aan op 5 want door de samenwerking gaan de leerlingen ook meer kunnen bijdragen tot de inhoud van de lessen en kunnen ze op een actieve manier leren.
Voordeel 7:  het gebruik van tablet is toegankelijk voor elk vak. Er zou gebruik gemaakt kunnen worden van een smartboard systeem waar dan ook interactieve oefeningen op geplaatst kunnen worden die de leerlingen dan kunnen oplossen.
Het laatste voordeel (8) is de 'gamificiation' binnen het onderwijs. "Leerlingen worden graag uitgedaagd met verschillende levels, levens en bonussen. Er bestaan al verschillende apps op tablets die bv. in het vak wiskunde leerlingen op een heel speelse manier thuis brengen in de wereld van vergelijkingen. Op papier is dat moeilijk, maar tablets zijn veel toegankelijker om die spel-mechanismen binnen te brengen in de klas."

Quote van Jan Buytaert dat het artikel afrondt:  ‘Samengevat, tablets kunnen vernieuwende onderwijsmethodes binnenbrengen in de klas: de tablet is een middel om de toekomst in de klas nog beter te gaan omschrijven. Er zijn nog andere instrumenten en we moeten zeker inzetten om al die didactische instrumenten samen te laten spreken. Het zijn de apps op de tablets, en de manier waarmee we met die applicaties zullen omgaan, die het onderwijs zullen maken of kraken.’Bespreking

Naar mijn mening heeft Jan Buytaert, directeur ICT het GO! gelijk. De tablets maken tegenwoordig zo een deel uit van het dagelijkse leven van de kinderen dat het eigenlijk vanzelfsprekend is dat ze ook op school gebruikt worden. De leerlingen kunnen meer input brengen in de lessen, ze kunnen zelf dingen opzoeken, samen overleggen wie wat heeft gevonden en dan discussiëren wat ze er zelf van vinden. De leerkracht kan zijn les dan ook op een interactieve manier geven en hoeft niet enkel te doceren vooraan de klas aan het bord. Hij kan meer contact maken met zijn leerlingen, rondlopen en persoonlijk vragen hoe ze informatie hebben gevonden en dan via bvb Jigsaw kunnen de leerlingen dan eigenlijk les aan elkaar geven. De leerkracht kan dan zelf vanuit een app nagaan of de leerling goed op weg is en feedback geven indien nodig.

Nu blijft de vraag natuurlijk hoe zou dit financieel ingepast kunnen worden in het onderwijs. Moeten de leerlingen hun eigen tablet meebrengen? Moeten ze er elk één kopen? Stelt de school deze tot beschikking van de leerlingen? Welk type tablet: androïd of iPad? Hiervoor verwijs ik naar de publicatie van Bart Sliepen die dit onderwerp heel duidelijk besproken heeft. Kort samengevat komt het erop neer dat de school de keuze zou moeten laten aan de leerlingen en hen zelf geen keuze opleggen in de aankoop van een Ipad of Adroïd..
http://onderwijs-technologie.blogspot.be/2013/03/ipad-of-android-tablet.html

Maar een andere vraag is natuurlijk ook verliest de leerkracht zijn rol als 'leer'kracht dan niet? Want hij laat de leerlingen zelf zoeken naar informatie en leerstof in plaats van het zelf te geven. En kunnen de leerlingen op hun leeftijd al kritisch omgaan met wat je allemaal op het internet vind. Wat is juist en wat niet.

Het leren kritsich te denken is een opgelegde eindterm waaraan voldaan moet worden om het einde van het leerplan. We moeten dus aan onze leerlingen eerst leren hoe ze met informatie moeten omgaan die ze kunnen vinden op internet. Koen de Couck toont aan met zijn scriptie dat niet alleen leraren het webgedrag van jongeren vroeg en blijvend moeten opvolgen. Leerlingen hebben ICT competenties nodig, maar daarnaast moeten ze websites verantwoord leren evalueren en hun zoekmethodes optimaliseren. Een onderdeel hiervan was een onderzoek naar hoe leerlingen omgaan met hoog- en laagkwalitatieve informatie. Bleek dat leerlingen  hoogkwalitatieve informatie herkennen en dat ze hier dus kritisch over denken maar het is niet het geval bij laagkwalitatieve informatie. Ook blijkt dat de les informatica weinig verandering brengt in het webgedrag van de leerlingen.
http://www.ischoolmagazine.be/nieuws/136-kunnen-leerlingen-kritisch-knippen-en-plakken.html

Conclusie: Er zijn veel positieve punten aan het gebruik van tablets in de klas maar ook mindere die zeker niet onbelangrijk zijn.Hier de link naar het volledige artikel:

Céline Degrève


3 opmerkingen:

 1. Het gebruik van tablets in de school biedt zeker heel wat voordelen naar de leermethodiek en ontwikkeling van leerlingen/studenten. Dit werd goed aangegeven in deze blog: websites verantwoord leren evalueren, zoekmethodes optimaliseren, webgedrag,...
  Over het gebruik en de voordelen in het onderwijs stel ik mij weinig vragen maar ik maak toch een grote bedenking op sociaal-economisch vlak. En dan voornamelijk omtrent de betaalbaarheid van de minder financieel-krachtige gezinnen. Ook het goed aangehaalde artikel van Bart Sliepen leek hierover geen uitsluitsel te geven. Hij haalde een voorbeeld aan van de 'Evolio Tabby' in Roemenië dat slechts 90 euro kost ivm bv de Ipad van 490 euro. Hoewel 90 euro best wel weinig lijkt, is dit waarschijnlijk absoluut niet het geval voor kansarme jongeren en gezinnen. Voor hen is zelfs 90 euro al een enorme kostprijs. Maak daarbij ook de bedenking dat er een grote kans is dat zij waarschijnlijk ook niet over een internetverbinding beschikken.
  Dit maakt dat, in mijn ogen van, het gebruik aan tablets eerder een elitaire manier van lesgeven is wanneer je de leerlingen oplegt zich er een aan te schaffen. Kan het gebruik ervan toegankelijker worden gemaakt? Misschien is een oplossing om de tablets enkel op de school te gebruiken en in specifieke klassen tegen een bepaalde huurprijs. Dit brengt geen extra kost voor de ouders met zich mee en maakt deze vorm van onderwijs voor iedereen toegankelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In mijn bijdrage voor deze blog heb ik een project vermeld dat de voordelen van tablets benut om mediawijsheid bij leerlingen van de eerste graad te bevorderen. In dit project worden de tablets immers ter beschikking gesteld. Scholen, noch leerlingen zijn dus verplicht om ze aan te kopen en dat lijkt me een goede aanpak. Alleen spijtig dat het project dit schooljaar alleen in Gent, Leuven en Roeselare loopt.
   http://www.mediaraven.be/vorming/aanbod/ischool

   Verwijderen
 2. Het initiatief van iSchool is zeker wel iets interessant. Het gaat echter alleen maar over workshops over mediabeleid voor de leerlingen. Ik vind niet dat het echt vergelijkbaar is met het dagelijks gebruik van een tablet tijdens het schooljaar.

  Het spreekt ook voor zich dat wanneer het om workshops gaat dan het materiaal dat hiervoor nodig is gratis ter beschikking wordt gesteld en dat de leerlingen of school hier niet voor moeten opdraaien.

  Als ik nadenk over het 'gratis' aanbieden van tablets aan de leerlingen voor het schooljaar maak ik mij dan toch een aantal bedenkingen zoals wie gaat de aankoop van die tablets bekostigen? Is er dan een verzekering voorzien en wie betaald die dan? Hebben de meeste leerlingen eigenlijk al dan geen tablet van thuis uit tot hun beschikking? Enzovoort. De belangrijkste vraag is en blijft altijd het financiële deel. Ik denk niet dat de overheid het zou zien zitten om een massa-aankoop van tablets te betalen en deze dan te verdelen over de verschillende scholen. Ik denk dat de overheid eerder de verantwoordelijkheid en keuze zal doorschuiven naar de scholen zelf en dat dus ook de scholen zelf zullen moeten instaan voor de aankoop van de tablets.

  Het is dus zeker belangrijk dat de school op voorhand zelf bijgeschoold wordt over hoe een tablet geïntegreerd kan worden in de school en zijn lessen.Op deze site worden workshops aangeboden voor het onderwijzend personeel. http://www.schooltab.be/index.php?page=workshops

  BeantwoordenVerwijderen