donderdag 14 maart 2013

Ipad of android tablet?


“Betaalbaarheid en vrijheid in het onderwijs van de 21ste eeuw.”

Europees commissaris Neelie Smit-Kroes trok enkele weken geleden via haar column aan de alarmbel. Haars inzien zijn leerlingen na het verlaten van de schoolbanken niet genoeg vertrouwd met de digitale wereld waarin ze leven. Enerzijds pleit ze voor meer technologie in het onderwijs. Anderzijds stelt ze dat het van groot belang is deze vernieuwingen ook aangepast zijn aan de noden van de leerlingen in de 21ste eeuw. Kortom, via technologie op maat van de leerlingen kunnen deze beter tot hun recht komen. Critici stellen zich echter de vraag wie deze operatie gaat financieren?1

In het Limburgse Helchteren hebben ze voorafgaande boodschap goed begrepen. Don Bosco experimenteert ermee om alle lesmateriaal op tablet pc’s te plaatsen. De leerlingen van deze technische school dragen er geen zware boekentas meer. Ze zijn mede door de invoering van meer technologie wellicht verlost van vervelende rugklachten. Alhoewel, het spijtige aan de zaak is dat men het initiatief beperkt tot een deel van leerlingen. Daar het gerelateerd is aan de opleiding die ze volgen. Ouders denken allicht aan de kostprijs. Gaat u even rustig zitten. Zo een ipad kost al vlug 470 EURO. Is dit niet te elitair? De directie probeert de aankoop goed te praten door te vergelijken met de kosten van boeken die wegvallen. Ook Vlaams minister mijnheer Pascal Smet is het project genegen. Hij is er van overtuigd dat dit de toekomst is. Met de minister en de Europees commissaris delen we de mening wat de toekomst betreft. Doch de kostprijs en de deal met een grote marktleider zijn we minder genegen. Voorts delen we de terechte bemerkingen van de ouders. De directie zoekt wellicht zoals we in les twee van het opleidingsonderdeel onderwijstechnologie hebben geleerd veiligheid in de kudde. 2

Ter staving van voorafgaande paragraaf hebben we een mooi voorbeeld gevonden. Anno 2012 tekenden legio ouders beroep aan tegen het verplichten van een ipad in de klas. In eerste instantie kregen ze gelijk van de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Uiteindelijk kon de schooldirectie haar slag slaan dankzij de steun van de Vlaamse overheid. 3

Is er dan geen emancipatie? Uiteraard is een bevrijding van Microsoft en Apple mogelijk. We scharen ons achter het motto ‘’durven denken’’. Het onderwijs zou leerlingen beter bevrijden en aanleren op een kritische en eigenzinnige wijze om te gaan met de markt. Voor de overheid zijn ze burger. Op de markt is men consument. Het valt te betreuren dat die laatste meer macht heeft dan de eerste. Het is een stelling die we ontlenen aan emeritus gewoon hoogleraar M. Elchardus.

Hoe kan men zich bevrijden? Wel, een mooi voorbeeld vinden we terug bij de Amplify tablet. Deze is speciaal gemaakt voor het onderwijs. De software is gebaseerd op het open besturingssysteem Android van google. De doelstelling van de producent is het klaslokaal te vormen van de 21ste eeuw. De lessen worden in een overzichtelijke interface aangeboden. Leerkrachten/docenten kunnen er op hun beurt ook gebruik maken van een playlist waarin men video’s en tekstboeken kan inladen. Het spreekt vanzelf dat de ruime mogelijkheden van deze tablet het onderwijzen interessanter maken. Of het ook in België zal aanslaan, is ons nog niet duidelijk. De richtprijs schommelt rond de 299 dollar. 4

Om de doelgroep van 2-10 jarigen op een speelse manier iets aan te leren, brengt men in Roemenië een kindvriendelijke tablet op de markt. Lokale ontwikkelaars van educatieve software staken de koppen bij elkaar. Bijgevolg zag de Evolio Tabby het licht. Er werd gebruik gemaakt van het open besturingssysteem Android van google. De kostprijs schommelt rond de 90 EURO. Of deze ook beschikbaar zal zijn voor de Belgische markt weten we niet. U heeft het allicht begrepen. Er is voor elke leeftijdscategorie een alternatief op de markt. 5

Ook de onderwijskoepels zagen het licht en bezigden anno 2012 zich al rond de kwestie van tablets. Het gemeenschapsonderwijs heeft destijds de discussie rond nieuwe media in de klas willen losweken. Voor hen is het van groot belang dat leerlingen op een verantwoorde manier leren omgaan met zulke nieuwigheden in het onderwijs. Het Katholieke net heeft bedenkingen bij die stelling. Deze stellen dat scholen al over een computerlokaal beschikken. Ze zien het nut van een extra aankoop niet in. 6

Bij onze noorderburen is het gebruik van tablets in het onderwijs ook onderwerp van discussie. Een lerares en ICT coördinator van een lagere school stelden zich die vraag. Voor een school in een verpauperde buurt is het een enorme kost om tablets aan te schaffen stellen ze. In de discussie die volgde, werden allerlei argumenten van stal gehaald. Aan de hand van een theorie stelde men dat bij een goed ICT beleid: visie, leermiddelen, infrastructuur en deskundigheid in balans zijn. Anderen gaven dan weer de voorkeur aan de aankoop van een aantal notebooks i.p.v een smartboard. Kortom, zowel bij ons al onze noorderburen heeft de onderwijstechnologie ingang gevonden. Dit blijkt uit de discussies die het thema losmaakt. 7

Besluiten doen we met de stelling dat voor ons de vrijheid en betaalbaarheid van primordiaal belang is. Elk product heeft evenals een medaille twee zijden. Bijgevolg zijn we van mening dat de scholen een objectieve omschrijving van voor- en nadelen aan ouders van schoolgaande leerlingen dienen mee te geven. Het spreekt vanzelf wanneer de school voor ipad kiest, de leerling noch ouder veel keuze heeft bij aankoop. Ze worden verplicht. Kiest de school voor Android dan heeft men wel keuze op de markt. Het geeft hen logischerwijs de nodige vrijheid in aankoop. Onderwijs is ons inzien een basisrecht dat vrij en betaalbaar moet blijven in de 21ste eeuw.

1 Wie betaalt voor meer technologie in het onderwijs? (2013) http://www.intermediair.nl/vakgebieden/onderwijs/wie-betaalt-voor-meer-technologie-het-onderwijs, 14/O3/2013, 1p.

2 Don Bosco school vervangt boekentas door ipad. (2013) http://www.hbvl.be/limburg/houthalen-helchteren/don-bosco-school-vervangt-boekentas-door-ipad.aspx, 14/O3/2013, 1p.

  
4 Amplify tablet: Android tablet special voor onderwijs. (2013)  http://www.tabletsmagazine.nl/2013/03/amplify-tablet-android-tablet-speciaal-voor-onderwijs/, 14/O3/2013, 1p.

5 Evolio Tabby: kindvriendelijke tablet van Roemeense makelij. (2013) http://www.tabletsmagazine.nl/2013/01/evolio-tabby-kindvriendelijke-tablet-van-roemeense-makelij/, 14/O3/2013, 1p.

6 Smartphone in de klas omstreden. (2012) http://www.hbvl.be/nieuws/wetenschap/aid1279656/smartphone-in-de-klas-omstreden.aspx, 14/O3/2013, 1p.

1 opmerking:

  1. Dit blogbericht vond ik interessant omdat ik deze discussie heb kunnen volgen.
    Ik heb namelijk een zus op de lagere school die leert werken met tablets en waar ze de tablets ook steeds meer en meer willen integreren in het lesgebeuren. Nu hebben al veel ouders hun ongenoegen en angsten geuit over de kost en de 'beperking van de creativiteit' van het kind. Ik denk dat het gebruik van tablets niet ten koste gaat van de creativiteit van kinderen, maar de keuze van de tablet heeft wel een invloed op het prijskaartje. De school lost het voorlopig op door zelf te voorzien in een aantal tablets en een beurtrol uit te kiemen voor het gebruik ervan. Maar doordat kinderen de tablet op school kunnen gebruiken, hebben vele kinderen het al thuis verkregen om mama en papa toch te overhalen om een I-pad of andere tablets aan te kopen. Ook thuis heeft de jongste telg de ouders kunnen overhalen om haar te voorzien van een ' tablet om op te leren' en eentje om op te spelen. En hoewel vele kinderen (bijna 1jaar later) over een tablet beschikken, blijven ouders gekant tegen het voorstel van de school om de tablet veel vaker te gebruiken in de klas.

    Daarnaast heb ik een vriendin die lesgeeft op een Engelstalige school waar elke leerling over een I-pad beschikt en de leerkrachten aan de hand van de I-pad lesgeven. Zelf gaf ze aan dat hier geen enkel probleem werd gemaakt over de kostprijs en de soort tablet die gekozen werd. Dus niet iedereen heeft er dezelfde kijk op.

    Zelf vind ik dat de tablet wel gebruikt kan/mag worden in de klas, maar ik zou de boeken nog niet meteen volledig vervangen door een tablet. Maar indien de school kiest voor een tablet als leermateriaal ben ik het eens met jouw reactie, namelijk dat de school duidelijk moet omschrijven waarvoor hij kiest en deze keuze moet kunnen motiveren zodat ouders zelf kunnen nagaan of ze het eens zijn met de visie van de school. Hoewel ik begrijp dat de school gemakkelijkheidshalve kiest voor 1 soort tablet voor alle leerlingen, vind ik niet dat je ouders kan verplichten in het aankopen van het product. Ik vrees ook wanneer scholen kiezen voor een soort tablet dat ze voldoende budget zullen moeten voorzien voor die leerlingen die het niet kunnen betalen door de kostprijs. Mij lijkt het logischer wanneer de onderwijskoepels en scholengemeenschappen duidelijk een standpunt innemen in dit verhaal en aangeven waarvoor ze kiezen. Dit maakt het ook voor de ouders mogelijk om na te gaan met welke visie ze zich kunnen vinden bij het kiezen voor een school.

    BeantwoordenVerwijderen