dinsdag 5 maart 2013

Informatica schrappen in TSO en BSO?


Zeer recent is de beslissing gevallen dat men informatica vanaf september 2013 niet langer als een afzonderlijk vak zal geven in de TSO en BSO richtingen van het katholiek onderwijs. Rond deze boodschap is veel commotie ontstaan en dan vooral door de leerkrachten van deze leerlingen.

Via de site van Knack.be kwam ik terecht bij het volgende artikel:

In het artikel stelt men dat informatica voortaan meer in het bestaande lessenpakket verwerkt zal worden en h
ier zijn natuurlijk de nodige pro's en contra's rond te vinden.
Persoonlijk vind ik dat het meer en meer integreren van ICT in andere lessen enkel positief onthaald kan worden en dus ook zeker aangemoedigd moet worden. Maar is dit voldoende om de leerlingen de nodige knowhow mee te geven? En wat met de leerkrachten die zelf niet volledig mee zijn met de nieuwste ICT-mogelijkheden? Ook moet de school de nodigde uitrusting hebben in al de lokalen om op deze manier les te kunnen geven.

In de zakenkrant De Tijd werd een reactie op dit nieuws gepost door Saskia Van Uffelen. Zij stelt dat het schrappen van het vak informatica onbegrijpelijk is en een verkeerd signaal geeft aan zowel de jongeren zelf, alsook aan de economie. Lees ook:

Zelf ben ik akkoord met de kritieken die Saskia Van Uffelen aanhaalt en naar voor brengt in het artikel.
"Dat net de kinderen uit tso en bso als eersten worden uitgesloten van de ICT-lessen, is schrijnend. Want net zij zijn het gevoeligst voor wat men de digitale kloof noemt." Het is juist heel belangrijk om deze doelgroep te leren welke mogelijkheden ICT biedt en wat het internet hen kan bieden. Maar ik vind dat men hen ook vertrouwd moet maken met het belang van privacy en de gevaren van internet.

"Het afschaffen van ICT als vak is ook nefast voor de economie. Want ICT is net een van de motoren van onze economie." Ik denk dat ook dit een belangrijk aspect is dat men zeker niet uit het oog mag verliezen. Blijkbaar zullen er binnenkort 700000 vacatures beschikbaar zijn in de ICT-sector die men niet zal kunnen invullen omdat er onvoldoende technisch geschoolden zijn. Persoonlijk vind ik het dan ook onwerkelijk dat men de stap overweegt om informatica uit het lespakket van TSO en BSO te schrappen. Om met een laatste citaat van Saskia van Uffelen af te sluiten: "In dit licht daarvan een vak ICT schrappen in tso en bso is jongeren kansen ontnemen om hen slagkrachtig te maken op de arbeidsmarkt. We moeten jongeren integendeel de passie voor ICT bijbrengen. Hen tonen wat de toekomstkansen zijn voor informatica."
Saskia Van Uffelen is Digital Champion voor België en CEO van het IT-bedrijf BullSaskia Van Uffelen is Digital Champion voor België en CEO van het IT-bedrijf BullSaskia Van Uffelen is Digital Champion voor België en CEO van het IT-bedrijf BullSasS
Zij

14 opmerkingen:

 1. Dit is een mooi voorbeeld van te snelle communicatie en woorden een beetje uit hun context te rukken. Kijk eens naar http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1564074
  daar blijkt dat niet het vak op zich geschrapt wordt, maar wel de aanbeveling. Toch een kleine nuance. Scholen mogen nog steeds twee uur per week invullen met ICT.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit is juist wat Ewald zegt. Ik denk dat men altijd verder moet lezen dan onze neus lang is. Ik vond het al eigenaardig dat met Informatica geheel zou verwijderen uit het lessenpakket. We leven in een digitale wereld en ik ben ervan overtuigd dat het onderwijs een reflectie moet zijn van wat er zich afspeelt in de maatschappij. Ik vind het persoonlijk zeer interessant dat men ICT integreert in de andere vakken. Zo leert men op een onderwijstechnologische wijze het vak aan. Dit maakt het vak niet enkel interessanter voor de studenten, maar tevens voor gepassioneerde leerkrachten die hun vak zo 'levend' mogelijk willen onderwijzen. Natuurlijk ben ik wel van mening dat dit niet de algemene wijze van lesgeven moet zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Inderdaad, jullie hebben een punt. Deze relativering heb ik niet onder ogen gekregen. Toch blijft het jammer dat de aanbeveling verdwijnt, het wordt op die manier gemakkelijker om de 'vrije' uren door iets anders in te vullen waardoor we dus wel die situaties zonder lessen ICT gaan creëren.. Maar de verantwoordelijkheid zal dus nu bij de scholen terechtkomen, terechte opmerking!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Als je kijkt naar het artikel in het laatste nieuws (link staat onderaan) lijkt het ook weer alsof informatica volledig zal verdwijnen. Je moet inderdaad verder lezen dan je neus lang is zoals Salwa zegt. Het blijkt echter alleen te gaan over de leerlingen uit tso en bso van het katholiek onderwijs. Deze zullen vanaf volgend jaar nog maar 1 uur informatica aanbieden in het eerste middelbaar en nadien zal het meer geïntegreerd worden in andere vakken.
  Het is niet het geval in het gemeenschapsonderwijs maar zij denken er ook aan om informatica stilletjes aan te veranderen door het ook te integreren via andere vakken.

  Ik vind het ook een goede zaak dat het meer geïntegreerd wordt in andere vakken maar dit mag niet ten koste gaan van de leerstof vind ik. Ik denk ook dat niet elke leerkracht in de jaarplanning hier tijd voor kan rekken. Tenzij de jaarplannen van alle vakken worden herbekeken en dat er voor informatica een klein beetje plaats wordt gemaakt...

  http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/1589762/2013/03/04/Informatica-geen-vak-meer-in-tso-en-bso-in-katholiek-onderwijs.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Als het niveau van leerkrachten en leerlingen op het vlak van ICT hoog genoeg is kan je het schrappen als afzonderlijk vak. Enkel als iedereen mee is kan het volwaardig geïntegreerd worden in andere vakken. Zolang dat niet het geval is, zoals vandaag, lijkt het me niet aangeraden het te schrappen, of de aanbeveling te laten vallen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste Céline, in het stukje tekst dat ik geschreven heb, staat wel degelijk dat het enkel om de richtingen BSO en TSO in het katholiek onderwijs gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik had het artikel ook gelezen in De Standaard en eruit opgemaakt dat het hier ging om de integratie van informatica in andere vakken, wat op zich geen slechte zaak is aangezien het informaticapakket tegenwoordig zo breed is geworden dat het mij eerder nuttig lijkt de verschillende toepassingen rechtstreeks bij de andere vakken te betrekken. In het andere geval zou ik dan eerder opteren voor een algemeen inleidend vak betreffende ICT en zijn maatschappelijke relevantie in de eerste graad.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In dit kader vond ik bv. een aanvullend recent (Nederlands weliswaar) onderzoek waarbij meer dan de helft van de leerlingen juist verkiest om meer gebruik te maken van digitale leermethoden in het onderwijs, maar dat het daarentegen met de kennis van de leerkrachten op dit gebied eerder pover gesteld is. "Ik heb de indruk dat scholen 10 tot 20 jaar achterlopen op ICT-gebied" aldus 1 van de studenten. Misschien dat België beter doet? Anders een idee om voor de leerkrachten verplichte bijscholing in te lassen? ;)

   Bron: (14 maart 2013)

   "http://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/16778-scholieren-willen-meer-ict-in-het-onderwijs.html"

   Verwijderen
  2. Bijscholing voor computervaardigheden lijkt mij een goed idee, al is dit spijtig genoeg nog steeds geen garantie dat het dan ook effectief zal toegepast worden..

   Verwijderen
 8. De scholen mogen die vrije lesuren inderdaad nog invullen met informatica, maar zullen ze dat wel doen?
  Dat informatica in andere vakken aan bod moet komen, vind ik natuurlijk een goede zaak. De leerlingen gebruiken tekstverwerkers om opstellen te schrijven, maken slideshows om spreekbeurten te geven, etc. Maar dat zijn in mijn ogen echt nog maar de basics. Wat met pascal, excel, de onderdelen van de computer, hoe een netwerk in elkaar zit, etc.? Zeker in TSO kan ik mij inbeelden dat er leerlingen zijn die hun computerkennis wel een beetje verder zouden kunnen/willen uitbreiden dan de dagelijkse mails checken, google gebruiken en simpele slideshow-presentaties in elkaar steken. Hoe zouden leerlingen anders kunnen uitvissen of ze eventueel verder willen in de ICT na hun secundair? Ik denk dus dat informatica inderdaad in alle vakken kan en moet geïncorporeerd worden, maar het aanbieden van een afzonderlijk informatica-vak is in mijn ogen zeker geen overbodigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Om het discussieonderwerp vurig te houden, heb ik een recenter artikel gevonden op klasse: http://www.klasse.be/leraren/32995/alle-leraren-moeten-straks-met-ict-leren-werken/

  Het katholiek onderwijs wenst ICT niet meer als apart vak te doceren in TSO en BSO. Deze bekendmaking heeft vele kranten en nieuwsberichten gehaald maar ook op deze blog is het opgemerkt. In Klasse hebben ze Hans De Four, coördinator van KlasCement, aan het woord gelaten. Hij haalt enkele positieve punten aan van de afschaffing zoals het feit dat ICT-vaardigheden en kennis de verantwoordelijkheid van elke leerkracht is. In het artikel wordt geopperd voor een bijscholing van alle leerkracht i.v.m. ICT zodat elke leerkracht in staat is om basisvaardigheden aan te brengen aan de leerlingen tijdens alle soorten lessen. Daarnaast is er ook het voorstel om de vrij ruimte na de afschaffing van informaticalessen in te vullen met mediawijsheid waar onderwerpen als veilig surfen en kritisch artikels bekijken aan bod kunnen komen. Daarnaast is de heer De Four ook voorstander om programmeren te integreren in de lessen zodat leerlingen de kennis in het dagelijkse leven kunnen gebruiken.

  Zelf ben ik het grotendeels eens met de mening van de heer De Four. Zo vind ik ook dat alle leerkrachten dienen worden bijgeschoold en dan pas kan elke leerkracht basisvaardigheden doorgeven aan leerlingen. Het bijscholen van leerkrachten op vlak van ICT zal ook ten gunste zijn van het gebruik van ICT in de lessen waardoor de lessen niet enkel illustratiever kunnen worden, maar ook onbewust zullen leerlingen met verschillende ICT-toepassingen geconfronteerd worden waardoor hun zinnen geprikkeld kunnen worden en ze zelf enkele toepassingen kunnen gaan uitproberen. Verder vind ik ook dat een uur mediawijsheid die de gevaren van het internet kan duiden en leerlingen kan aanleren hoe ze met privacy moeten omgaan, een positieve invloed kan hebben op leerlingen. Ook andere onderwerpen zoals pestgedrag via sociale media is zeker een belangrijk onderwerp binnen onze huidige maatschappij.

  Maar ben ik nu voorstander van de afschaffing van ICT? Neen. Als de ICT-lessen door een bekwaam persoon gegeven wordt, kunnen leerlingen heel wat bijleren. In BSO en TSO zijn er richtingen die leerlingen klaar willen stomen voor de arbeidsmarkt en daarbij is vandaag een goede kennis van bepaalde ICT-toepassingen wel een vereiste. Zo denk ik aan de Kantoorrichting, deze leerlingen krijgen inderdaad in vele vakken te maken met de computer, maar niet iedereen is een computergenie en sommige leerlingen hebben juist die ICT-lessen nodig om bepaalde zwakheden weg te werken. Daarnaast lijkt het me ook gevaarlijk omdat niet iedereen even geïnteresseerd is in ICT en wanneer zij geen sturing krijgen via het onderwijs in deze materie, de trein aan hen voorbij laten gaan en later op de werkvloer te kampen krijgen met bepaalde moeilijkheden door het tekort aan ICT-vaardigheden. Zelf heb ik een slechte ervaring gehad met ICT-leerkrachten die zelf maar een beperkte kennis hadden wat ertoe geleid heeft dat ik in het secundair onderwijs niets nieuws heb bijgeleerd. Daarom alleen al ben ik een voorstander van een goede ICT-basis voor iedereen. Ik ben benieuwd wat de evolutie in het debat gaat zijn en of andere scholengroepen het katholiek onderwijs gaan volgen in hun beslissing.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor de bijdrage!
   Ik denk dat het mooi samenvat wat ook ik probeer duidelijk te maken. Ik ben zeker voorstander voor een bijscholing voor leerkrachten en voor het implementeren van ICT in de 'gewone' lessen, maar ik ben niet akkoord wanneer we spreken over het afschaffen van de lessen ICT op zich. Het zou een en/en verhaal moeten zijn in plaats van een of/of..

   Verwijderen
 10. Mag ik een parallel trekken met het vak Nederlands en het vak Wiskunde ?

  Exact dezelfde argumenten kunnen hier gebruikt worden om deze vakken niet afzonderlijk meer te geven, omdat ze ook geïntegreerd zijn in andere vakken. Het is immers ook de verantwoordelijkheid van de juf Geschiedenis dat ze correct Nederlands gebruikt, en dat men in lessen Biologie, Aardrijkskunde en zelfs L.O. correct leert rekenen en wiskunde toepast.

  Laten we akkoord gaan met het feit dat leerkrachten Wiskunde, Nederlands, en ook Informatica, een meer diepgaande kennis over hun eigen vak aanleert dan hun collega's. En dat we die alle drie nodig hebben !
  Mijn mening is dus dat elk plan om onze jeugd minder met ICT te leren gebruiken, in welk net en richting dan ook, een heel slecht idee is !

  BeantwoordenVerwijderen