vrijdag 29 maart 2013


Basisschool informeert ouders via mobiele appSamenvatting van het artikel:
-          Basisschool Mozaïek in Brugge kwam met een primeur in de media. Ze communiceren namelijk via een mobiele applicatie met de ouders van leerlingen. Via deze applicatie hopen ze om met de smartphones en de tablets van de ouders en leerkrachten nog beter te kunnen communiceren naar de toekomst toe.
-          De touchscreen technologie die verwerkt zit in smartphones en tablets, wordt de belangrijkste digitale communicatietool in ons dagelijks leven. Wij hebben al tablets aangekocht voor alle leerkrachten en voor een aantal klassen. Die tablets kunnen onder meer gebruikt worden om tijdens een uitstap in de natuur foto's te maken en die dan later in de klas te bestuderen. De leerkrachten krijgen extra vorming door de mensen van het ICT atelier uit Leuven. Ook de directie van de basisschool Hemelsdaele is daar volop mee bezig', vertelt directeur Joost Dendooven.” Dit kunnen we lezen in het artikel.
-          Veel praktische toepassingen worden er niet vernoemd, wel heeft men laten vallen dat men als ouder nu bijvoorbeeld kan volgen wat er op het schoolmenu staat, welke activiteiten er gepland worden en ook zullen er foto’s van de activiteiten verschijnen.
-          Voor mij gaat het hem niet zozeer over de applicatie die gebruikt wordt, maar over het gebruik van de tablets
-          Wat zijn de voordelen van deze toepassing?
o   Communicatie tussen school en ouder wordt beter
o   Gebruik van een tablet kan verschillende voordelen hebben voor zowel de leerkracht als de leerling
o   Gebruik van een tablet zal aangenamer werken in een leeromgeving en dus zullen de leerlingen ook meer gemotiveerd zijn
o   Leerlingen die opgroeien met het gebruik van technologie hebben ook een stapje voor in het bedrijfsleven, aangezien technologie de toekomst is, zal vrijwel iedereen er mee moeten leren werken
o   Digitale leeropdrachten worden toegepast
o    de informatiekanalen van de leerlingen verbreed worden. Het internet biedt heel veel leermogelijkheden en geeft toegang tot heel veel informatie. 
o    Kritisch leren omgaan met informatie dat men op het internet vindt
-          Wat zijn de nadelen van deze toepassing?
o   Het is een hele investering voor de school
o   Minder rijke mensen kunne zich dit niet veroorloven
o   De vraagt blijft of de toepassing van de tablets een meerwaarde geeft op het klassiek lesgebeuren? Wat als elke les op een tablet gegeven wordt? Komt de rol van de leerkracht in gedrang?
o   Zullen studenten na een tijd afhankelijk worden van technologie? Willen we die kant wel op gaan? (Wat vinden jullie (lezers) hiervan?)
-          Wat zijn de opportuniteiten en hoe kan men dit verder uitwerken?
o   Ouders kunnen kinderen ziek melden
o   Tijdens de lessen LO kan men de tablet gebruiken voor complexe bewegingen en oefeningen aan te tonen
o   Opdrachten kunnen via de tablet gegeven worden aan de leerlingen en zo kunnen ze deze in groep uitwerken
o   Studenten die ziek zijn of gekwetst kunnen een vervangtaak maken tijdens de les LO

 Graag jullie mening over het gebruik van tablets in de klas! En is de communicatie via deze technologie een meerwaarde voor scholen? Denk hierbij aan de kostprijs en dat niet iedereen het zich kan aanschaffen.

Het artikel kan je hieronder vinden:
-- Nick Diddens --


8 opmerkingen:

 1. Ik vind het op zich een erg leuk idee. Scholen moeten inderdaad meegaan met de tijd en gebruik maken van hedendaagse technologieën. De mogelijkheden zijn er, dus waarom ze niet benutten? Nu, persoonlijk heb ik er toch een beetje een wrang gevoel bij. We zagen tijdens de workshop rond kansarmoede (in het kader van het vak Pedagogische Vraagstukken) dat gemiddeld 1 kind op 5 in armoede leeft. Dit is een heel andere en extreem moeilijke realiteit. Ik denk dat ouders die zich geen tablet of smartphone kunnen (of willen) aanschaffen, zich uitgesloten gaan voelen. De digitale kloof wordt dan alleen maar groter... Momenteel wordt er nog gecommuniceerd via brieven, maar wat als de school beslist dit af te schaffen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Volledig akkoord! Ik vind het inderdaad een erg leuk idee en sommige gezinnen zullen het ook met open armen ontvangen. Maar voor andere gezinnen en ouders zal het helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Niet alleen het feit dat sommige ouders zich geen tablet of smartphone kunnen of willen aanschaffen om financiële redenen speelt hier volgens mij een rol. Ik denk dat er nog steeds ouders zijn die niet zo vertrouwd zijn met al die technologie en die gewoon niet weten hoe ze hier nu juist mee moeten omgaan. Als kansarme gezinnen al voldoende financiële middelen kunne vrij maken is het nog maar de vraag of ze met de technologie kunnen werken en hier voldoende voordeel bij hebben.

   Verwijderen
 2. Ik vind dat het nogal een extreme overgang is : van papier naar een smartphone-applicatie. Weer dwingt het de ouders/kinderen om zich een bepaalde merk aan te schaffen. Volgens mij is het idee om een directer contact te hebben met de ouders via technologiën interessant. Waarom dus niet zoiets gebruiken als een applicatie, forum, emailadres of andere dat iedereen zou kunnen gebruiken via smartphone en/of via internet? Vroeger kon wel in vraag worden gesteld of kinderen/ouders al dan niet aan internet thuis (of ergens anders zoals in openbare plaatsten) konden geraken, nu is het volgens mij ondenkbaar dat een ouder/kind niet aan internet kan geraken. Een open applicatie zou dus, volgens mij, gepaster zijn dan een beperke applicatie voor een beperkte merk. Dit zou dan een oplossing kunnen zijn voor de kosten.
  Ook moet er, volgens mij, een persoon zijn die alle informatie dat naar buiten wordt gebracht, controleert zodat de ouders wel een kijk mogen hebben op school, maar dat ze een niet té grote kijk hebben op het schoolgebeuren. Foto's bijvoorbeeld, kunnen ervoor zorgen dat ouders zich meer met de organisatie zullen bemoeien, een leerkracht zullen kunnen aanklagen enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik sluit me volledig aan bij Sandrina en Emilie. Ik vind het een goed idee van deze school om met zijn tijd mee te gaan en dus ook de hedendaagse technologieën bij het schoolgebeuren te betrekken, maar stel me hierbij de vraag of bepaalde mensen hierdoor niet zullen uitgesloten worden? Wanneer tablets in het lesgebeuren betrokken worden en de leerlingen hiermee leren werken vind ik het van groot belang dat dit geen extra financiële last vormt voor de ouders. Vele ouders hebben namelijk niet 1 maar vaak meerdere schoolgaande kinderen, wat de kostprijs van zulke 'technologische uitspattingen' enorm doet oplopen. Dit geldt volgens mij ook voor het gebruik van smartphone-apps voor de communicatie naar ouders toe. Hoewel de brieven (voorlopig) nog steeds in papier bestaan zullen sommige ouders zich ten opzichte van hun zoon of dochter verplicht voelen zich een smartphone aan te schaffen zodat ze niet moeten onderdoen voor hun leeftijdsgenoten (vb. "mijn mama leest die brief wél op haar smartphone hoor!").

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zouden tablets door ouders misbruikt kunnen worden om een 'al te strak oogje in het zeil te houden', m.a.w. om hun kinderen te bespioneren tijdens de schooldagen?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik vond toevallig dit op ictnieuws.nl :

  "Schoudercom.nl wil uitgebreide communicatiemogelijkheden tussen school en ouders bieden. Daaraan is nu ook een blogmogelijkheid toegevoegd. De blog kan uitgebreid worden met een intern forum waarmee de betrokkenheid van de ouders op een nieuw niveau getild wordt. Het gebruik van Schoudercom.nl, dat onder andere het plannen van oudergesprekken en beveiligde documentenopslag ondersteunt, levert kosten- en tijdsbesparingen op voor het team. Tevens wordt de ouder-betrokkenheid vergroot, net als de aanwas van nieuwe leerlingen."

  Een leuke alternatief bijvoorbeeld als ouders geen smartphone kunnen betalen en misschien ook de beste oplossing in tijden dat smartphones nogal veel kosten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Al werkt het idee wél zo te zien in de Basisschool Mozaïek in Brugge.

   Verwijderen
  2. Hier nog even een aantal voorbeelden van web-toepassingen om communicatie met ouders te verbeteren :
   - SchouderCom : www.schoudercom.nl
   - Het nieuwe schoolplein :www.hetnieuweschoolplein.nl
   - ParnasSys : www.parnassys.net
   - Deklas.nu : wwww.deklas.nu
   - Klascontact : www.klascontact.nl

   Het zijn wel allemaal Nederlandse (uit Nederland) sites maar men kan zich daarop baseren om zelf ook zo'n toepassingen te gebruiken.

   Verwijderen