maandag 19 december 2011

Storybird: Verhaaltjes & Betrokkenheid

In deze bijdrage wordt er uitgegaan van de theorie van Prof. dr. Fred A.J. Korthagen die stelt dat niet alleen leerlingen maar ook leerkrachten, die zich betrokken voelen in de onderwijsleerervaring, tot uitzonderlijke prestaties in staat zijn. Die op hun beurt bevorderlijk zijn voor sociaal en individueel welbevinden.
Het artikel dat hier wordt beschreven komt uit "BoekTweePuntNul", Louis Hilgers & Tessa van Zadelhoff (+ 123 co-auteurs), Uitgeverij Educos, oktober 2011. Titel: "Storybird" (door Mart Kuijpers, pagina's 220-221).
Tijdens de les onderwijstechnologie, op deze blog en ook in de onderwijspraktijk komt regelmatig de volgende vraag naar voren: hoe kunnen hedendaagse technologieën geïncorporeerd worden in de les? Het is immers zo dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen alsmaar meer en alsmaar vaker communiceren via digitale weg. Deze generaties hebben een betere toegang tot informatie en worden reeds op jonge leeftijd geconfronteerd met ervaringen die hun ouders en grootouders pas op latere leeftijd of helemaal niet hebben opgedaan. Het zou, als leerkracht, dwaas en kortzichtig zijn om hiermee geen rekening te houden. Zeker als de betrokkenheid van leerling en leerkracht een prioriteit is.

Uit verscheiden artikels op deze blog komt immers sterk naar voren dat er, naast negatieve resultaten, ook tal van positieve gevolgen zijn voor de leerresultaten bij het integreren van leertechnologieën in en buiten het klaslokaal. Klemtonen leggen op creatieve educatieve toepassingen zou een bijdrage kunnen zijn aan de leesbevorderende aspecten van deze technologieën.

Voor Korthagen staat ervaringsgericht leren centraal en uiteindelijk is een interactief gebruik van technologie juist dat: actief ervaringen opdoen. Maar hoe zit het nu met lezen? Toch belangrijk voor taalontwikkeling en het opdoen en uitbreiden van degelijke kennis. "Jongeren lezen geen boeken meer", maar ook de schrijver van dit artikel, Wim Roos, stelt: dat deden ze vóór de technologische revolutie ook niet. Reeds in de jaren 1980 werd met een verwijtend vingertje naar leerkrachten gewezen die met "verplichte literatuur"-lijsten, meer kwaad dan goed deden. Wie voorheen niet zo van boeken hield, had er voortaan helemaal een hekel aan.

Met toepassingen zoals "Storybird" zou dit weleens kunnen veranderen. Op deze website kunnen prentenboeken worden gelezen en geschreven. Kunstenaars uit verschillende landen hebben afbeeldingen beschikbaar gesteld voor hybriden die gelezen kunnen worden als boeken of bekeken kunnen worden als op een tv. Er kunnen wenskaarten van worden gemaakt en er kunnen spelletjes mee worden gespeeld.

Het basisconcept van deze website vertrekt vanuit het principe van "Collaborative Storytelling" en heeft twee hoofddoelstellingen: enerzijds het bevorderen van taalontwikkeling, anderzijds het creëren van mogelijkheden voor samenwerkend leren. De doelgroep bevat voornamelijk leerlingen tussen 3 en 13 jaar. Maar dit kan uitgebreid worden naar taalonderwijs voor anderstaligen. Omdat het nu niet de leerkracht is die verhalen vertelt, maar die de leerlingen begeleidt om zelf verhalen te leren schrijven, te delen en te lezen is het gebruik van deze tool eenvoudig.

Een ander positief aspect van Storybird is dat het toestaat om de leerlingen te stimuleren constructieve feedback te geven. Hetgeen bevorderlijk is voor communicatieve vaardigheden en dus de sociale ontwikkeling, ook van leerlingen die verbaal minder sterk zijn.

Volgens mij is dit een belangrijk aandachtspunt als leertechnologieën definitief hun plaats gaan innemen in het onderwijslandschap. En zeker als betrokkenheid een van de pijlers is waarop het ervaringsgericht leerparadigma steunt. Negatieve ervaringen met technologie kunnen nefast zijn voor het gevoel van betrokkenheid met het sociale en communicatieve gebeuren. Angst voor het gebruik van technologie kan hetzelfde gevolg hebben.

Terwijl iedere positieve ervaring een stapje dichter bij het verantwoord gebruik van informatie- en communicatietechnologie zou kunnen zijn.

Zou er iets positiever zijn dan het lezen, horen, zien en/of vertellen van een goed verhaal?


2 opmerkingen:

 1. Een handleiding/lesbrief Storybird treft u aan op
  http://ict-idee.blogspot.com/2011/09/60-storybird-vertel-een-verhaal-bij-een.html

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is een zeer interessante tool voor taalleerkrachten. Bedankt voor dit mee te delen.

  Voordelen:
  - Zeer toegankelijk
  - Gratis
  - Leerlingen kunnen het lezen en het schrijven anders ervaren.
  - Intuïtief
  - Je kan een account aanmaken als leerkracht zodat je de storybird van je leerlingen kan volgen zonder moeite, je beslist zelf welke informatie gepubliceerd worden, enz.


  Nadeel:

  - Het is nu beperkt tot een doelgroep die zeer jong is.

  Ik wacht op een versie voor pubers of jongvolwassenen om dit te kunnen gebruiken in mijn lessen.

  BeantwoordenVerwijderen