dinsdag 1 november 2011

Social media in de klas?

In mijn zoektocht naar onderwijstechnologisch nieuws kwam ik dit recente artikel tegen op www.eschoolnews.com:

http://www.eschoolnews.com/2011/10/27/social-media-savvy-the-new-digital-divide/1/

Het artikel beschrijft hoe in een eerder debat werd gesproken over zoekmachines als Google, Yahoo! en Bing die bij het zoeken naar resultaten social media-gegevens gebruiken. Dit heeft als gevolg dat twee mensen bij dezelfde zoekterm verschillende resultaten kunnen krijgen. Hierdoor, zo redeneert Angela Maier (leerkracht en consultant), hebben mensen met een groot sociaal netwerk meer invloed op het internet dan anderen. Het is volgens haar dus van groot belang dat op school geleerd wordt hoe je online kan delen, netwerken, mensen kan betrekken en samen kan werken. De inhoud alleen is niet genoeg, ook je karakter (motivatie en intentie) telt mee. Dit debat gaf aanleiding tot Angela Maiers uitspraak: “You are what you share”.

Ik vind het een goed plan van Angela Maier om op school meer aandacht te besteden aan het gebruik van social media en internet in het algemeen. Social media neemt in dit digitale tijdperk een steeds grotere plaats in en, naast de mogelijkheden die het biedt, schuilen er allerlei gevaren om de hoek. Het is belangrijk om leerlingen daar op voor te bereiden en hun SQ (Social Intelligence Quotient) te ontwikkelen. Ik vraag me echter af in hoeverre het secundaire onderwijs leerlingen moet bijbrengen om een zo’n groot mogelijke invloed uit te oefenen op het internet, zoals wordt beargumenteerd in het artikel. Ik twijfel niet aan het belang van het bereiken van zoveel mogelijk mensen middels social media, maar ik denk niet dat het secundaire onderwijs daar de juiste plaats voor is. Dit hoort, wat mij betreft, eerder thuis op het hoger onderwijs in een specifieke studie zoals marketing.

Dit artikel geeft aan dat het internet met al haar mogelijkheden en gevaren een actueel onderwerp is in het onderwijs. Social media maakt daar uiteraard een belangrijk deel van uit. Het is goed dat hierover wordt gesproken, maar het is nog belangrijker dat men tot actie over gaat. De wereld van het internet ontwikkelt zich razendsnel en het onderwijs zal hierin mee moeten gaan.

1 opmerking:

  1. Het is inderdaad belangrijk dat je als leerkracht in spe voldoende nadenkt hoe je rond sociale media kan werken in en buiten de klas. Ik denk dat het daarbij ook belangrijk is om een soort mediabeleid te lanceren op de school. Het zou daarbij interessant zijn om een werkgroep op te richten waarbij leerlingen en leerkrachten samen kunnen nadenken op welke manier er met sociale media gewerkt kan worden. Hierdoor behoudt men enerzijds een voeling met de leefwereld van de leerling, en anderzijds kan men initiatieven nemen in en buiten de school.
    Ook duidelijke afspraken rond het gebruik van gsm’s (zoals Valerie reeds aanhaalde in haar artikel “Mag ik even bellen/sms’en?") is opportuun. Het is dan ook belangrijk dat deze regels niet opgelegd worden van boven af, maar gedragen worden binnen de school. De inspraak van leerlingen in het opstellen van deze afspraken kan daarbij zorgen voor een groter draagvlak. Hun expertise en ervaring is een interessant vertrekpunt en op deze manier kunnen ze deze expertise ook uitwisselen. Dit kan hun verantwoordelijkheidszin bevorderen. Daarnaast is het ook belangrijk om deze regels/afspraken regelmatig te herbekijken en eventueel aan te passen. Sociale media evolueren namelijk zeer snel.
    Zoals reeds aangegeven is het uitermate belangrijk om leerlingen mediawijs te maken. De volgende website is daarbij interessant: http://mediawijsheid-vo.wikiwijs.nl/index.jsp. Hier vind je o.a. lesmateriaal over mediawijsheid, plan van aanpak voor de invoering van mediawijsheid binnen de school, etc.
    Mediawijsheid wordt steeds meer en meer geïntegreerd in het onderwijs. Vanaf 1 september 2010 werd mediawijsheid opgenomen als een vakoverschrijdende eindterm (artikel Het laatste nieuws, 14 januari 2010, digitale versie: http://www.hln.be/hln/nl/1265/Belgie/article/detail/1054297/2010/01/14/Mediawijsheid-in-eindtermen-middelbaar-onderwijs.dhtml)

    BeantwoordenVerwijderen