maandag 14 november 2011

De voordelen van ICT in het onderwijs

Domingo, M., & Marques, P. (2011). Classroom 2.0 Experiences and Building on the Use of ICT in Teaching. Comunicar, 37, 169-174.

http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.vub.ac.be:2048/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T1AhmokM62l8@ianMA@&page=1&doc=1

In dit artikel wordt er meer uitleg gegeven over een Spaans onderzoek naar de voor-en nadelen van het gebruik van computers en IWB (interactive whiteboard) in Spaanse scholen. 120 leerkrachten en ongeveer 3000 leerlingen uit 21 Spaanse primaire en secundaire scholen, zowel uit de publieke als private sector deden mee aan dit onderzoek.[1]

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de leerkrachten tijdens de eerste testperiode voornamelijk gebruik maakten van het IWB en in mindere mate van de computer. Deze laatste werd door de studenten voornamelijk gebruikt om bijvoorbeeld werken te raadplegen, oefeningen te maken of oefeningen te verbeteren. De onderzoekers hopen dat het gebruik van de computer en meer bepaald het gebruik van blogs, wikis en dergelijke zal stijgen naarmate de kennis van de leerkrachten hieromtrent ook stijgt. Het IWB daarentegen, werd regelmatig door de leerkrachten gebruikt als handig hulpmiddel tijdens het geven van de leerstof.1

Uit het onderzoek komen ook nadelen naar voor i.v.m. het gebruik van technologie in de klas. Zo moesten de leerkrachten veel meer tijd besteden aan hun les om die grondig voor te bereiden en kregen ze te maken met internet- en computerproblemen. Doch kan men uit dit onderzoek concluderen dat er ook enorm veel voordelen gepaard gingen met het gebruik van ICT in het onderwijs. Men merkte bijvoorbeeld op dat er een grotere motivatie, participatie en aandacht was bij de studenten en ook de leerkrachten zelf waren duidelijk meer gemotiveerd om les te geven. Verder waren zowel de studenten en leerkrachten van mening dat het gebruik van een IWB en/of computer bevorderlijk was voor het leren. Doch blijkt dit laatste jammer genoeg niet altijd even merkbaar te zijn in hun punten.1

Ik ben van mening dat het gebruik van ICT in het onderwijs inderdaad een grotere motivatie kan opwekken zowel bij studenten als bij leerkrachten. Vooral voor de studenten is het gebruik van technologie vermoed ik interessant, daar computers en technologie vandaag de dag steeds vaker deel uitmaken van de leefwereld van de jeugd en de lessen op deze manier meer gericht zijn op hun manier van denken. Toch geloof ik dat het gebruik van ICT ook voor de leerkrachten enorm nuttig kan zijn om bijvoorbeeld het uitleggen van de leerstof, zoals uit het artikel blijkt (pagina 172), te vergemakkelijken.

Ook vind ik het niet abnormaal dat de leerkrachten tijdens dit onderzoek meer gebruik maakten van een IWB dan van de computer, omdat ik mij kan voorstellen dat een IWB (voorlopig nog) een handiger hulpmiddel is om iets voor een ganse klas te tonen of uit te leggen.

Zelf ben ik niet echt een voorstander van het idee om iedere leerling een computer te laten gebruiken tijdens de lessen in het primair en secundair onderwijs, omdat ik vrees dat leerlingen anders gaan vergeten hoe ze bijvoorbeeld zonder fouten moeten schrijven. Verder moet, naar mijn mening, ook niet alles via de computer gebeuren; leerlingen mogen niet steeds vastgekluisterd zitten voor hun tv- of pc-scherm. Men moet leerlingen blijven stimuleren om ook nog naar buiten te komen en van de echte wereld te genieten.

Samengevat vind ik dat, ondanks de nadelen van een te vaak gebruik van de computer, het gebruik van ICT in het onderwijs zeer veel nut kan hebben en dat dit onderzoek daar toch al een vrij duidelijk voorbeeld van geeft. Zonder twijfel zal hier nog veel onderzoek naar gebeuren en ik ben alvast benieuwd naar de verdere resultaten.[1] Domingo, M., & Marques, P. (2011). Classroom 2.0 Experiences and Building on the Use of ICT in Teaching. Comunicar, 37, 169-174.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten