dinsdag 25 oktober 2011

Clickers?

Students’ perceptions of clickers as an intructional tool to promote active learning/Education and Information Technologies/ / J.Oigara, J. Keengwe/ 16 August 2011

Link: http://www.springerlink.com.ezproxy.vub.ac.be:2048/content/57320383m1155370/ (via VUB e-journals)

In Students’ perceptions of clickers as an intructional tool to promote active learning wordt aan de hand van een onderzoek geëvalueerd hoe studenten het gebruik van ‘clickers’ ervaren tijdens bepaalde lessen. De onderzoeksgroep bestond uit 24 studenten fysische geografie die 15 weken lang de ‘clickers’ gebruikten. De resultaten bleken overwegend zeer positief. De studenten rapporteerden gemotiveerder te zijn en de inhoud van de les beter begrepen te hebben. Buiten de les echter zorgden de ‘clickers’ voor weinig of geen verandering in de inspanning en de puntenscore van de studenten.

Wat zijn ‘clickers’?

‘Clickers, also known as personal response systems (PRS)(…) are relatively new tools in educational instruction.’ ‘ Clickers are handheld pocket-size remote control devices that use signals to transmit and record particpants’ responses to clicker questions instantly during the lesson.’

Reflectie

De voordelen

- De ‘clicker’ (of een soortgelijke toepassing) kan zeer handig kan zijn voor lessen met zeer veel studenten. Het is een systeem dat iedereen (zowel vooraan als helemaal achteraan in de aula) bij de les kan betrekken.

- Het is een interactieve werkvorm die een welkome afwisseling kan zijn op de droge hoorcolleges.

- In plaats van dat normaal gezien slechts 1 iemand antwoord geeft op een bepaalde vraag kan met de ‘clicker’ iedereen een antwoord geven. Iedereen wordt betrokken en ‘gehoord’.

- De anonimiteit van de toepassing werkt drempelverlagend voor studenten die anders bang zijn om iets fout te antwoorden in het bijzijn van een grote groep.

- Het quiz-systeem laat toe dat de studenten zichzelf kunnen evalueren (was ik juist?) en dat ook de leerkracht kan nagaan of de leerstof door iedereen begrepen is. De leerkracht kan dus meteen inspelen op eventuele hiaten.

- Het is ook een handig evaluatie-instrument voor de leerkracht om na de les na te gaan of er zaken anders moeten aangepakt worden.

- Het apparaat zelf ziet er redelijk gebruiksvriendelijk uit, volgens het artikel rapporteerde de onderzoeksgroep ook dat de ‘clickers’ makkelijk en leuk waren om te gebruiken.

De nadelen

- Het kan enkel gebruikt worden wanneer de les in een quizvorm wordt gegeven. Niet alle lesonderwerpen lenen zich volgens mij voor een quizvorm. Daarmee is niet gezegd dat een quiz niet kan worden toegepast binnen verschillende vakgebieden. (zowel voor een taalvak als voor een wetenschappelijk vak is dat mogelijk)

- De leerkracht moet zijn les anders gaan aanpakken en zal meer tijd nodig hebben om de ‘clicker’ binnen zijn lessenpakket te integreren.

- Het apparaat is slechts ontwikkelt voor 1 toepassing. Het zou handiger en duurzamer zijn mochten er meer toepassingen te vinden zijn op de ‘clicker’. Bijvoorbeeld een rekenmachine of woordenboek of afbeeldingendatabank die afzonderlijk of samen met de quiz-toepassing kunnen gebruikt worden.

- Zoals in het artikel ook gezegd wordt, bewijst de ‘clicker’ enkel zijn nut in de les. Daarbuiten betekent het geen stimulans voor de studenten om zich meer in te zetten voor een bepaald vak.

- In het artikel is men er vrij vast van overtuigt dat de ‘clicker’ de studenten motiveert om individueel en in groep deel te nemen aan de les. Er wordt naar mijn inziens te weinig rekening gehouden met het feit dat er desondanks de ‘clicker’ nog steeds gedemotiveerde studenten in de les kunnen zitten. De toepassing zou kunnen ‘misbruikt’ worden en het zou bijvoorbeeld kunnen uitdraaien op een gokpartijtje waarbij de studenten zomaar wat drukken. De resultaten van de quiz kloppen dan niet meer en de medestudenten en leerkracht krijgen een vertekend beeld. Een discussie over de resultaten is ook al niet meer relevant.

- De kans bestaat dat de ‘clicker’ na een bepaalde tijd saai wordt voor de studenten en dat de participatie en motivatie daalt. Een onderzoek op het effect van de ‘clicker’ op lange termijn zou op zijn minst aangeraden zijn. Het artikel beschrijft dit ook als een mogelijk minpunt dat nog onderzocht moet worden.

- Het kostenplaatje is ook niet min: 1 ‘clicker’ kost tussen de 20 en 60 dollar per stuk. Als je de kostprijs afweegt tegenover de toepassingen die met de ‘clicker’ mogelijk zijn, is het misschien niet de beste investering.2 opmerkingen:

 1. Clickers gaan we ook op de VUB hoorcolleges (fysica eerste jaar) gebruiken. Dat zijn cursusen die gegeven worden aan groepen van boven de honderd studenten en waar regelmatig 'quiz' vragen aan de zaal gesteld worden.
  Ik kijk er ook naar uit wat dit zal geven qua participatie in de les.
  En of de studenten die clickers goed zullen behandelen (teruggeven aan het einde van de les, vandalisme...)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. We hebben het gebruik van de clickers kunnen ‘testen’ in de lessen onderwijstechnologie. Wat ik zelf heb ervaren van de bovenstaande argumenten is dat de clickers snel en efficiënt zijn. Men hoeft niet lang te wachten op de resultaten. Op die manier kan men onmiddellijk feedback of een moment van evaluatie krijgen. Zowel student als docent worden bij deze vorm betrokken. (Zelf)evaluatie, op welke manier ook, is iets dat nog meer mag toegepast worden in de lessen. Clickers kunnen hiervoor zeker ingezet worden.
  Het systeem van de clickers stimuleert duidelijk de interactie, iedereen wordt moeiteloos betrokken in het hele gebeuren. Dat het drempelverlagend werkt, is volgens mij één van de grootste pluspunten. Na het gebruik van de clickers wordt er best een plenair gesprek gehouden waarin de resultaten bekeken worden.
  Het verwondert me dat clickers weinig invloed hebben op het studiegedrag of de resultaten van de studenten buiten de lessen, zoals in het bovenstaand artikel wordt gezegd. Meestal worden lessen of delen ervan beter begrepen, wanneer studenten zelf aan de slag kunnen. Een quiz of oefeningen die met clickers verbeterd worden, is volgens mij een aspect dat het 'actief leren' van de studenten kan verhogen. Actief leren is belangrijk om studenten te motiveren en te helpen tijdens hun studieproces.
  Daarnaast blijft het systeem een dure onderneming. Het bewijst vooral zijn diensten in grote groepen waar de communicatie afhankelijk is van een groot publiek. Dit vraagt ook vele clickers. Voor de 'behandeling' van de clickers moet er inderdaad aandacht zijn.
  Toch is dit een ervaring voor herhaling vatbaar omdat de focus ligt op interactie en evaluatie!

  BeantwoordenVerwijderen